Opleidingen details Vrouw&Zorg (VrouwenZorg)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

VROUW&ZORG ; Acute Verloskunde Partusassistentie - ACUVER-KZ (h) (ID nummer: 274668)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing acute verloskunde (O)7 
Scholing acute verloskunde met partusassistentie (N)7 

Acute Verloskunde Partus assistentie Simulatie (incl.Reanimatie pasgeborene) - ACUVER-kz
Duur: 6 uur incl. 30 min pauze (planning aanvang etc. zie bijeenkomst)
KCKZ: 7 punten
Omschrijving - Tijdens deze training zullen verschillende acute verloskundige situaties worden behandeld. De achtergrond van ontstaan en de praktische vaardigheden staan centraal in deze bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst zal aan de hand van casus geoefend worden. Er worden diverse realistische oefen fantomen gebruikt.

Ter voorbereiding dient u readers te bestuderen en e-toetsen te maken.
Deze readers bevatten informatie m.b.t. de verschillende casus die worden getraind.

Vrouw&Zorg staat bekend om het werken met kleine subgroepen en de interactieve maner van trainen middels praktijkgerichte casus. De trainers zijn werkzaam zijn binnen de verloskundige zorg zoals 1' en 2' lijns verloskundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en gynaecologen i.o. waardoor er tijdens de bijeenkomst steeds de link naar de praktijksituatie voor de kraamzorg gemaakt kan worden.


Onderwerpen die tijdens de scholing aan bod komen zijn o.a.:
- Uitgezakte navelstreng
- Schouderdystocie
- Fluxus post partum/shock
- Onverwachte stuit bevalling
- Eclamptisch insult
- Stortbevalling
- Reanimatie pasgeborene

- Optioneel:
o Reanimatie volwassene

Doelstellingen:

De deelnemer:
- anticipeert op verloskundige complicaties
- herkent de risicofactoren en symptomen van verloskundige calamiteiten
- herkent afwijkende parameters wat betreft vitale functies
- assisteert zonodig bij het verrichten van verpleegkundige/verloskundige handelingen
- verricht de verpleegkundige/verloskundige handelingen om de calamiteit te behandelen of verdere escalatie te voorkomen.
- schakelt tijdig de juiste disciplines in die nodig zijn bij verloskundige calamiteiten
- werkt samen met alle bij de verloskundige calamiteiten betrokken disciplines
- neemt waar nodig initiatief, leiding of delegeert de leiding bij verloskundige calamiteiten.
- past evidence based/best practice vaardigheden/protocollen toe
- neemt deel aan (multidisciplinaire) evaluaties van verloskundige calamiteiten waar hij/zij bij betrokken was.
- reflecteert op de eigen kennis en vaardigheden en die van collega’s
- kan goed en correct communiceren (SBARR communicatie), gedurende de uitvoering van de zorg tijdens verloskundige calamiteiten, naar:
> patiënt (en partner/familie)
> betrokken zorgverleners

Voorbereiding: reader Acute Verloskunde, e-toets Acute verloskunde en reanimatie pasgeborene
 

 

Voor incompanytrainingen:
Op verzoek kan de training multi disciplinair worden uitgevoerd met kraamverzorgenden, verpleegkundigen, arts assistenten en gynaecologen. Vrouw&Zorg heeft ruime ervaring met het trainen van multidisciplinaire teams vanuit VSV's of samenwerkingsverbanden tussen verloskundigen en kraamverzorgenden.

Samenstelling van de scholing en te behandelen casus kan in overleg worden aangepast.
De samenstelling van casus bij open inschrijving is op de website van Vrouw&Zorg bij de aanmelding aangegeven.

 

Programma: Na introductie van de deelnemers en de scholingsaanpak zullen verschillende scenario's geoefend worden. Er zal veel aandacht uitgaan naar de praktische vaardigheden. De vaardigheden worden geoefend op fantoom en oefenpoppen. Tevens zullen middels casusoefening/scenariosimulatie (evt. met LOTUS) de vaardigheden en communicatie geoefend worden. De scholing wordt zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. Aantal verschillende simulaties/scenario's is hierbij maximaal 6.

Scholingen vinden plaats op de opleidingslocatie Vrouw&Zorg, Amsterdam of als Incompanytraining

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
134,95
Hoofdniveau
Welbevinden en veiligheid
Zorgplan
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Samenwerking Zorgketen
Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEXTRA open inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijvingen

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving, scholing samen met verloskundigen

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd12:30 - 18:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen iinschrijving combinatie training samen met verloskundigen

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenoepn inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving samen met verloskundigen

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd12:30 - 18:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd13:00 - 18:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd13:15 - 18:15
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd13:00 - 18:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd13:00 - 18:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd13:00 - 18:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd13:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd15:00 - 20:30
LocatieNunspeet (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd15:30 - 20:45
LocatieSpeuld (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd14:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd14:30 - 20:00
LocatieHarlingen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd13:00 - 18:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd13:00 - 18:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd13:00 - 18:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGEPLAND IN GEHEEL 2017

Tijd15:00 - 20:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd15:00 - 20:30
LocatieNieuwkuijk (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

Opleidingsbureau Vrouw&Zorg - Vrouwenzorg

Vrouwenzorg - Vrouw&Zorg verzorgt scholingen op het gebied van Verloskunde, Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde. Doelgroep: 1' en 2' lijns Verloskundigen, A(n)IOS, verpleegkundigen en kraamverzorgenden.
Vrouw&Zorg is een CRKBO erkend opleidingsbureau (non-profit) en hierdoor ook BTW vrijgesteld.

Het scholingsaanbod wordt o.a. op de Vrouwenzorg opleidingslocaties in Amsterdam en Heerenveen verzorgd en kan ook als incompanyscholing worden aangevraagd.

Scholingen in o.a.:
- Reanimatie pasgeborene (NLS), NEOPUFF, Acute Verloskunde, Partus assistentie, Diversiteit en cultuur, Lachgas tijdens de baring, Bloeddrukmeten, Injecteren, Zorg rondom katheter en zorg rondom infuus, Verlieskunde (perinatale sterfte), Communicatie in moeilijke situaties, Psychiatrie en verloskunde, Couveuse nazorg, CTG beoordeling en interpretatie etc.

Jan Evertsenstraat 763, 2e verdieping
1061 XZ
Amsterdam
Herentalsstraat 64
1066NL
Amsterdam
0681127505
Selecteer een bestand aub.