Opleidingen details Vrouw&Zorg (VrouwenZorg)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

VROUW&ZORG; Zorg na Keizersnede en Zorg na vaginale kunstverlossing (h) (ID nummer: 274667)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing acute verloskunde (2013)0 
Scholing algemeen (2013)5 
Scholing kraamzorg na kunstverlossing en na Sectio Caesarea (SC) (2016)5 

Combinatie scholing: Zorg na keizersnede en zorg na vaginale kunstverlossing

Algemene doelstelling – Het verkrijgen van inzicht in de specifieke complicaties,observaties en interventies bij een kraamvrouw na een keizersnede (sectio caesarea) en na een vaginale kunstverlossing

Cursusvorm – bijeenkomst van 4,5 lesuren
KCKZ accreditatie: 5 punten (voldoet aan de herregistratie eisen)


Onderdeel 1: Zorg na keizersnede

Dit onderdeel richt zich op kraamverzorgenden die de kraamvrouw na keizersnede zowel thuis als in de kliniek kan verzorgen na de 2'-3' dag post operatief. Tevens zal de zorg
Het is tegenwoordig vrij normaal dat de kraamvrouw na keizersnede snel naar huis toe gaat omdat de zorg in het ziekenhuis niet meer nodig is en omdat het verblijf thuis ook het herstel in positieve zin kan bespoedigen. Voor de kraamverzorgende is het belangrijk op de hoogte te zijn van mogelijke complicaties die alsnog kunnen optreden en dat zij ook weet wat de oorzaak is van klachten die behoren bij het normale verloop van het herstel na de keizersnede.
Naast de specifieke problematiek zal ook worden stilgestaan bij de effecten op borstvoeding en mobiliteit.

Bijeenkomst– Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • situatie van de zorgvrager en de pasgeborene in het kraambed
  • complicaties tijdens en na een keizersnede bij moeder en kind o.a.: rondom de operatie; lactatie; pijn; wondgenezing, infecties; wet-Lung; trombose; spijsvertering; mictie; mobiliteit; hechting; verwerking
  • Specifieke observaties en interventies na een keizersnede gericht op het voorkomen, signaleren en behandelen van complicaties;
  • Specifieke medicatie;
  • Begeleiding en instructie m.b.t. de periode in en na ‘het kraambed’


Onderdeel 2: Zorg na vaginale kunstverlossing 
(vacuum en tang verlossing)

In het geval van niet vorderende uitdrijving of foetale nood kan het gebeuren dat de barende
middels een vaginale kunstverlossing in het ziekenhuis bevalt.
Deze situatie kan een onverwachte wending geven aan de verwachtingen die het koppel
heeft m.b.t. de bevalling.

Afhankelijk van de situatie zullen de professionals in het ziekenhuis de coaching en informatie voorziening zo optimaal mogelijk laten verlopen.
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat door de acute situatie dit niet goed mogelijk is en
dat het koppel de situatie als zeer schokkend/traumatisch zal ervaren.

Naast de beleving van deze situatie zijn er ook verschillende fysieke gevolgen en complicaties die kunnen optreden bij de kraamvrouw en de pasgeborene.

Tijdens dit onderdeel zullen de volgende items behandeld worden:

- Indicatie en procedure vaginale kunstverlossing
- Fysieke complicaties en gevolgen direct post partum en in het kraambed voor moeder en kind
- Psychosociale effecten en begeleiding
- Specifieke observaties en zorg bij moeder en kind
- Specifieke nazorg bij langdurige problematiek

Tijdstip:
Inloop: 15.15 uur
Aanvang: 15.30
Afsluiting: 20.45 uur

Reeds in bezit van Vrouwenzorg certificaat "Zorg na keizersnede"?
Voor deelnemers die reeds eerder een Vrouwenzorg certificaat hebben gehaald "Zorg na keizersnede" kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van het onderdeel "Zorg na keizersnede".
Dit certificaat "Zorg na keizersnede" mag niet ouder zijn dan 18 maanden voorafgaande aan de scholingsdatum.

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
99
Hoofdniveau
Cliëntgerichtheid
Welbevinden en veiligheid
Zelfredzaamheid ouders
Zorgplan
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Tijd15:30 - 20:15
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:15
LocatieNieuw-Vennep (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:15
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd16:00 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieHuissen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieHuissen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany en open inscrhijving

Tijd16:00 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd16:00 - 20:30
LocatieSpeuld (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany en open inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:00 - 20:00
LocatieRijnsburg (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany en open inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieHoogkarspel (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:00 - 20:00
LocatiePurmerend (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:15
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:00 - 20:00
LocatieHarlingen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieRijpwetering (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:30 - 18:00
LocatieHoofddorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd13:30 - 18:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd15:00 - 20:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd15:00 - 20:00
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd15:30 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGEPLAND OP 14 FEBRUARI 2017

Tijd15:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGEPLAND IN GEHEEL 2017

Tijd15:30 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd16:00 - 21:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Opleidingsbureau Vrouw&Zorg - Vrouwenzorg

Vrouwenzorg - Vrouw&Zorg verzorgt scholingen op het gebied van Verloskunde, Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde. Doelgroep: 1' en 2' lijns Verloskundigen, A(n)IOS, verpleegkundigen en kraamverzorgenden.
Vrouw&Zorg is een CRKBO erkend opleidingsbureau (non-profit) en hierdoor ook BTW vrijgesteld.

Het scholingsaanbod wordt o.a. op de Vrouwenzorg opleidingslocaties in Amsterdam en Heerenveen verzorgd en kan ook als incompanyscholing worden aangevraagd.

Scholingen in o.a.:
- Reanimatie pasgeborene (NLS), NEOPUFF, Acute Verloskunde, Partus assistentie, Diversiteit en cultuur, Lachgas tijdens de baring, Bloeddrukmeten, Injecteren, Zorg rondom katheter en zorg rondom infuus, Verlieskunde (perinatale sterfte), Communicatie in moeilijke situaties, Psychiatrie en verloskunde, Couveuse nazorg, CTG beoordeling en interpretatie etc.

Jan Evertsenstraat 763, 2e verdieping
1061 XZ
Amsterdam
Herentalsstraat 64
1066NL
Amsterdam
0681127505
Selecteer een bestand aub.