Opleidingen details Het Lorentzhuis

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Systeemtherapeutisch Werker (ID nummer: 273854)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Opleiding tot STW

De afkorting STW staat voor systeemtherapeutisch werker. De systeemtherapeutisch werker wordt opgeleid als een generalist met een systeemtheoretisch referentiekader. In de opleiding leer je om samen met cliënten hun zorgen en hulpvragen in kaart te brengen en deze te verbinden met hun sociale en relationele context. Vanuit deze contextuele analyse volgen interventies die aansluiten bij die specifieke cliënten en hun omgeving.In de opleiding komen de basisprincipes van het systemisch denken aan bod en de principes van de hulpverlening van aanmelding, intake behandeling en afsluiten van een behandeling.


Met de komst van de STW wordt voorzien in een maatschappelijke behoefte en kunnen veel meer mensen en organisaties de vruchten plukken van een systemische aanpak. Voor een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener als de STW liggen er veel mogelijkheden binnen de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de welzijnssector. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaatsvinden. We denken aan hulpverleners in ouder-kind teams, sociale teams, buurtteams, crisisdiensten, F-ACT teams, gezinsvoogden POH’ers, SPV’ers, maatschappelijk werkers in de GGZ, in de eerste lijn, welzijnszorg, verpleeghuiszorg, verslavingszorg en geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg etc.

De opleiding sluit aan bij de meeste voorkomende problemen in relaties en gezinnen, zoals opvoedingsproblemen, partner relatieproblemen, vechtscheidingen, opnieuw samengestelde gezinnen, familiaal huiselijk geweld, kindermishandeling, psychiatrische problemen, en verslavingsproblematiek.

Na afronding van de opleiding kan de systeemtherapeutisch werker:

 • aansluiten bij de zorgvraag van de cliënten / systemen.
 • uitgaan van meerstemmigheid en meervoudige partijdigheid
 • zichzelf als onderdeel zien van het (therapeutisch) systeem maar ook als onderdeel van de context waarin hij werkt.
 • zich verbinden met kinderen, ouders en andere betrokkenen. Dit houdt in dat de STW niet enkel kan praten maar ook kan spelen met kinderen.
 • krachten, zorgen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de leden van het systeem in kaart brengen
 • via relationeel en circulair interview komen tot systemische diagnostiek
 • interveniëren waar dit in de context van generalistische zorg mogelijk is
 • goed en zorgvuldig doorverwijzen wanneer specialistische zorg aangewezen is
 • constructief samenwerken met collega’s en bevorderen van samenwerking
 • feedback hanteren om de werkrelatie te ontwikkelen en te onderhouden
 • in relatie met collegae en derden een relationeel perspectief hanteren

 

Verschillen met de opleiding tot systeemtherapeut
De opleiding tot systeemtherapeutisch werker is iets anders dan de opleiding tot systeemtherapeut, ook al zijn er overeenkomsten. Het verschil tussen de systeemtherapeutisch werker en een systemtherapeut houdt in:

 

 • het niveau van de vooropleiding (bachelor versus master);
 • generalist versus specialist
 • het niveau waarop ze de verschillende competenties beheersen;
 • de mate waarin zij resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen inzetten binnen hun dagelijks werk;
 • het aantal systemische methodieken en technieken dat ze beheersen;
 • de diversiteit in doelgroepen waar ze mee werken;

 

Competentiegericht onderwijs
De inhoud van de  van de cursus is afgestemd op de competenties die de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG) stelt als kwaliteitscriteria voor het beroep van systeemtherapeutisch werker. In de opleiding tot systeemtherapeutisch

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Sociaal AgogenRegisterplein
RegisterpleinRegisterplein
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
8
12
ja
€2550
100
toetsing en evaluatie
Opleidingseisen
De vooropleidingseisen voor LID STW zijn:

minimaal een door de overheid erkende afgeronde, op de zorg- of welzijnssector gerichte Bachelorsopleiding op hbo- of universitair niveau
werkzaam zijn binnen de zorg- en welzijnssector
Bestand 
Info Cursisten.pdf136 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 17:30
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:30
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieDoetinchem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:30
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie.

van Eedenstraat 16
2012 EM
Haarlem
023-5310346
Selecteer een bestand aub.