Opleidingen details Opleidingsinstituut PPO

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgcursus Schematherapie (ID nummer: 272738)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog232-3-2017 t/m 1-3-2020

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis en veelbelovend bij de behandeling van andere persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast en steeds breder geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die een rol spelen bij persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen.
In deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op de toepassing van schematherapie. De basistheorie wordt als bekend verondersteld, maar wordt zo nodig kort opgefrist. Er vindt een verdieping plaats van de technieken die zijn behandeld in de basiscursus waarbij gebruik wordt gemaakt van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.
Er zal aandacht zijn voor:

  • het herkennen van en werken met modi bij de verschillende persoonlijkheidsstoornissen
  • het hanteren van de therapeutische relatie bij patiënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek
  • vergroten van de vaardigheden bij de toepassing van experiëntiële technieken, m.n. imaginatie en rescripting en meerstoelentechniek bij complexe problematiek
  • het toepassen van imaginatie en rescripting bij (comorbide) complexe PTSS
  • hanteren van boosheid in de therapeutische relatie
  • vergroten van assessment vaardigheden: interpretatie schema en modusvragenlijsten, maken van complex casusconceptualisaties
  • versterken gezonde volwassene en motiveren voor gedragsverandering
  • intervisie over interactie eigen schema’s met de schema’s of modi van de patiënt.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
NIP-Eerstelijnspsychologie NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
(GZ- en Klinisch) Psychologen, psychotherapeuten, cognitief gedragstherapeuten, psychiaters die werken met cliƫnten met persoonlijkheidsproblematiek en deelnemers die eerder een basiscursus schematherapie hebben gevolgd.
 Verbredend
 Verdiepend
8
14
ja
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd9:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 10:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:15
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Opleidingsinstituut PPO

Het Samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Praktijkinstellingen van de Postacademische PSY-Opleidingen verzorgt de beroepsopleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.
De opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met praktijkinstellingen uit de geestelijke gezondheidszorg.

Damsterplein 6
9711 SX
Groningen
Postbus 72
9700 AB
Groningen
0508200560
Selecteer een bestand aub.