Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Intergenerationeel trauma (ID nummer: 271905)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk41,512-1-2017 t/m 11-1-2020

Intergenerationeel trauma (E1649)
Met speciale aandacht voor seksueel misbruik

Ervaringen met kindermishandeling, partnergeweld of getuige daarvan zijn, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd grijpen diep in op iemands denken en handelen. Ook op latere leeftijd zijn daar vaak effecten van zichtbaar. Soms besluit iemand op grond van deze ervaringen om juist geen ouder te worden. Wordt iemand later wel moeder of vader dan verschilt het effect dat dit vervolgens heeft op iemands ouderrol en eigen gezin sterk van situatie tot situatie. Meerdere factoren spelen daarbij een rol, zoals de mate waarin de ouder het trauma heeft verwerkt, de partnerrelatie en de mate waarin het gebeurde voor de ouder bespreekbaar is (geweest). Soms neemt het trauma van de ouder een dominante rol in. Ook als het trauma binnen het gezin niet besproken wordt, kan dit door kinderen toch aangevoeld worden. Symptomen als hyperarousel, vermijding en afstomping, herbelevingen en een extreem intensieve ouder-kindrelatie kunnen effect hebben op de ontwikkeling en gehechtheid van kinderen en de latere relaties tussen ouder en kind.

In deze cursus wordt verkend welke rol een jeugdtrauma van (één van de) ouders kan spelen binnen het gezin en hoe je hier als hulpverlener alert op kunt zijn. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar trauma als gevolg van seksueel misbruik. Zowel het ouderschap als de positie van opgroeiende kinderen wordt in deze cursus belicht, waarbij er aandacht is voor krachten en klachten.

Doel
Je krijgt inzicht in de gevolgen van chronische traumatisering in de jeugd op het latere gezin, vanuit verschillende posities van kinderen en ouders, en onderzoekt en hoe je als hulpverlener kunt bijdragen aan een gezonde en veilige opvoedsituatie. Mede door de aanwezigheid van de ervaringskundige verdiep je niet alleen je kennis, maar verrijk je ook je professionele attitude.

Beroepsgroep
Register Maatschappelijk werk
Nee
 Maatschappelijk werk
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.