Opleidingen details Academie Voor Schematherapie Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Schematherapie in de groep bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek (ID nummer: 270908)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog2210-3-2017 t/m 9-3-2020

 

Algemene informatie

Cliënten met persoonlijkheidsproblematiek profiteren van groepstherapie. Uit een onderzoek van Farrell, Shaw, & Webber (2009) blijkt dat schematherapie in een groep (30 sessies) gegeven naast de gebruikelijke behandeling als resultaat had dat 94% van de cliënten na 8 maanden niet meer voldeed aan de criteria voor een borderline persoonlijkheidsstoornis. Een pilot uitgevoerd bij Riagg Maastricht leverde na een jaar  voorlopige resultaten op (Dickhaut & Anrtz, 2014). Deze lijken vergelijkbaar en gaven aanleiding tot een grotere studie van Arntz en Farrell die in  2010 is gestart. 

In STG wordt veel gebruik van experiëntiële technieken.

In de deeltijdtherapie hebben wij een fase model ontwikkeld waarbij de cliënten in vier fases van elk 6 maanden worden behandeld. 

 

Dickhaut, V. & Arntz, A. (2014). Combined Group and Individual Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: a Pilot Study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45, 242-251.

 

Voordelen groepsschematherapie (GST) 

Naast de algemene voordelen van groepstherapie zoals herkenning, interpersoonlijk leren en onderlinge steun zijn er vergeleken bij individuele schematherapie een aantal specifieke voordelen zoals:

Feedback van cliënten is meer geloofwaardig
Door de herkenning bij elkaar, voelen patiënten zich sneller veilig
Twee- of meerstoelentechniek  en rollenspelen kunnen met meer personen gespeeld worden en zijn krachtiger in een groep
Bestrijden van straffende modus met hele groep is krachtiger
Werken met de blije kind modus is leuker en spontaner in een groep
Samenwerken van psycholoog en vaktherapeut geeft extra input bij het ontwikkelen van ervaringsgerichte oefeningen

 

Voordelen van het fasegericht  FGST

Elke fase brengt zijn eigen taken met zich mee, alle deelnemers zijn bezig met vergelijkbare taken
Per fase kunnen duidelijke doelen worden gesteld
Aan de hand van deze taken vinden bij elke fase evaluaties plaats. Evaluaties en fasegerichte taken maken duidelijk welke grenzen en/of extra ondersteuning er nodig zijn om de stap naar de volgende fase te kunnen maken. Therapie is gefocusseerd op gezamenlijk en stapsgewijs leren en daarom niet eindeloos.

 

Opbouw bijeenkomsten

Elke bijeenkomst begint met 

beschrijving van kenmerken van iedere fase, 
doelen van deze fase, 
de vaardigheden van en uitdagingen voor de therapeuten in deze fase en 
bespreking wat voor de cliënten de voorwaarde zijn om aan deze fase te kunnen deelnemen.

Er wordt gewerkt met uitleg de theoretische achtergrond, demonstraties van vaardigheden, zelf oefenen en evaluatie. 

Deelnemers ervaren zelf, tijdens het lesgeven, hoe de therapeuten in de therapie omgaan met een groep 

In de cursus wordt aandacht besteed aan het competentie gericht toetsen.

 

 

Doelstelling van deze cursus:

Je kent de theorie van GST en de verschillen tussen individuele ST en (F)GST
Je weet wat de taken zijn van de therapeut bij het werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek middels (F)GST. 
Je weet hoe je het groepsproces veilig maakt en veilig houdt
Je weet wat nodig is in de samenwerking met je co-therapeut bij het werken met (F)GST
Je kent de basisprincipes van het ontwikkelen van ervaringsgerichte groepsoefeningen, stoelentechnieken, rollenspelen en imaginaties met of zonder rescripting (doel, verwachting client, presenteren oefening, begeleiden oefening, opbouw/afbouw, spanningsregulatie)
Je weet hoe je ervaringsgerichte technieken moet  toepassen in samenwerking me je co-therapeut 

De cursisten die tot deze cursus worden toegelaten voldoen aan de volgende voorwaarden: - BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of (aspirant) lid van een erkende specialistische psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien de NVP en alle daarbij aangesloten verenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP. Daarnaast wordt ook de Vereniging EMDR als erkend gezien. - Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen en/of lid van het Register Schematherapie). - Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij een vergelijkbaar niveau qua klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. - Een voorwaarde voor deelname is kennis en vaardigheden op het gebied van Schematherapie op basisniveau (minimaal een erkende basiscursus van 25 uur)
 Verdiepend
10
14
ja
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving 10 maart, 7 april, 19 mei, 16 juni

De Academie voor Schematherapie biedt prikkelende en toepasbare basiscursussen, vervolgcursussen en workshops voor (vak)therapeuten,  (KP / GZ) psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en anderen die zich willen verdiepen in Schematherapie in een individuele en of groepssetting. 

Daarnaast biedt de Academie voor Schematherapie cursussen op maat, ook in-company, supervisie en leertherapie,

Onze ‘unique selling points’ zijn:

* Experientiëel werken vanuit de 'crossover' tussen klinisch  psychogen en dramatherapeuten met als resultaat het verdiepen van ervaringen en betekenisgeving binnen de Schematherapeutische behandelingen

* SMART behandelen met de fasegerichte benadering, waarin je leert

wat de taken zijn van de therapeut zijn en hoe die veranderen gaandeweg de therapie 

hoe je het groepsproces veilig maakt en veilig houdt, maar ook de dynamiek van de groep optimaal gebruikt binnen de 'window of tolerance'

hoe je gezonde druk opvoert zodat cliënten aan de fasegerichte taken kunnen voldoen

hoe je ervaringsgerichte technieken kunt afstemmen op de verschillende fasen

* Kleine groepen met twee docenten

Porseleinstraat 1
6216 BP
Maastricht
Porseleinstraat 1
6216 BP
Maastricht
‭+31 (0) 6 52 05 55 27
Selecteer een bestand aub.