Opleidingen details Hanzehogeschool Groningen HanzePro

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Motiverende gespreksvoering (ID nummer: 270314)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners5613-2-2017 t/m 12-2-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen5613-2-2017 t/m 12-2-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO5613-2-2017 t/m 12-2-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk5613-2-2017 t/m 12-2-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen5613-2-2017 t/m 12-2-2020

Motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte, directieve counselingstijl gericht op het ontwikkelen van intrinsieke motivatie in relatie tot gedragsverandering. Primair staat het ontwikkelen en oplossen van ambivalentie centraal. Ieder individu moet in het voorstadium van gedragsverandering ambivalentie ervaren ten opzichte van zijn of haar probleem. De kunst is om vervolgens de ambivalentie op te lossen zodat de cliënt kan werken aan een permanente gedragsverandering. 

In de dagelijkse praktijk van professionals speelt motivatie in allerlei vormen een belangrijke rol. Zeker in deze tijd van de grote transities waarbij het gaat om ‘zelfregie’, ‘eigen kracht’, en ‘eigen verantwoordelijkheid’. Voor zorg – en welzijnsorganisaties maar ook gemeenten betekent dit een andere manier van begeleiden. Motiverende gespreksvoering is een benaderingswijze waarbij mensen die een gedragsverandering willen ondergaan worden ondersteund in dit proces. In de training wordt uitgegaan van het theoretisch kader van Miller en Rollnick.

Uitgangspunt is contact door onbevangen te luisteren; de cliënt is belangrijker dan de begeleider en de relatie is belangrijker dan de methode. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt, de sterke punten. Met behulp van het stellen van zogenaamde motiverende oplossingsgerichte vragen wordt er vanuit een oplossing en niet vanuit een probleem gewerkt. 

Een gemeenschappelijke deler onder professionals is vaak frustratie - en  handelingsverlegenheid. Motiverende gespreksvoering geeft handvatten om deze frustratie en handelingsverlegenheid niet leidend te laten zijn in het contact en om in samenwerking te komen tot gedragsverandering.

Na het volgen van deze training:

  • Heeft de deelnemer kennis over en vaardigheden in het voeren van motiverende gesprekken met cliënten;
  • Weet de deelnemer hoe deze technieken toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk en heeft daarmee geoefend op basis van eigen ingebrachte casuïstiek;
  • Heeft de deelnemer handvatten gekregen om zijn deskundigheid te verbreden op het gebied van houding en attitude
Ja
Bestand 
basis houding.docx14 KB
 Cliëntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Tijd9:00 - 16:30
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieOnbekend

LocatieOnbekend

HanzePro is de naam voor de dienstverlening van de Hanzehogeschool Groningen die mensen ondersteunt bij hun professionele ontwikkeling en bedrijven bij de (competentie-) ontwikkeling van hun medewerkers.

Zernikeplein 23
9747 AS
Groningen
Postbus 30030
9700 RM
Groningen
050-5955555
Selecteer een bestand aub.