Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IMH cursus 5: Ouder-kind behandeling (ID nummer: 269792)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog1717-1-2017 t/m 16-1-2020

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 4 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Met de verschuiving van budget en verantwoordelijkheid door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Een gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw samengewerkt wordt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of  en jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.
 
De ouder-kindrelatie (ouder en kind en soms ieder afzonderlijk) 'staat open' voor behandeling om de gezinssituatie te verbeteren. Als behandelaar wilt u de juiste behandeling en interventie toepassen zodat de interactie tussen ouder en kind zodanig wordt dat er weer sprake kan zijn van gezond en veilig opgroeien. Welke interventies past u toe om de (aanstaande) ouder, het kind en de ouder en kind gezamenlijk te behandelen? En hoe gebruikt u daarin uzelf als instrument? Tijdens de cursusdagen en supervisie werkt u aan het vergroten van uw inzicht en reflecteert u op uw eigen handelen.

De cursus is onderdeel van de opleiding tot IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:
DAIMH registratie (specialist-lid)
het diploma IMH-specialist

Doel
Na het volgen van deze cursus heeft u inzicht in de verschillende ouder-kindinterventies en behandelingen voor het verbeteren van de ouder-kindrelatie. U heeft ook inzicht in de psychotherapeutische technieken om het gezin via het model port-of-entry te benaderen. Daarnaast heeft u geoefend met interventies gericht op het kind, gericht op de ouder danwel gericht op de ouder-kindrelatie. U heeft uw inzicht vergroot in het verschil tussen ouder-kind interactie en ouder-kindsubjectiviteit.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2
Artsen jeugdgezondheidszorg, Gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen-generalist, (kinder- en jeugd)psychiaters, gynaecologen, kinderartsen, neonatologen, consultatiebureau-artsen, huisartsen en andere vergelijkbare professionals.
 Verdiepend
12
18
ja
Hoofdniveau
Jeugd
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen4 dagdelen intervisie van 13.30-16.30 uur

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen4 dinsdagen van 9.30 - 16.30 uur en 4 dagdelen intervisie van 13.30 - 16.30 uur

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen4 dinsdagen van 9.30 - 16.30 uur en 4 dagdelen intervisie van 9.30 - 12.30 uur

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.