Opleidingen details Stichting EFT NL

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Attachment-Focused and Attachment-Based Gezinstherapie (ID nummer: 269186)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog4216-5-2017 t/m 15-5-2020

Korte omschrijving:
In deze cursus staan twee nauw verwante methodieken centraal voor hechtingsgerichte gezinstherapie bij aangemelde kinderen en jongeren.

Beide modellen richten zich op het creëren van een relatie waarin het kind leert moeilijk hanteerbare gevoelens en gedachten te delen met de ouders. De ouders van hun kant leren om daar empathisch en responsief op te reageren in plaats van in de verdediging, uitleg, preken of vermaningen te schieten. Zo ontwikkelen zij beiden een betere emotieregulatie en wederzijds vertrouwen, ofwel een veiliger en positiever innerlijk werkmodel van zichzelf en de ander. Daarmee is het kind op termijn beter beschermd tegen blokkades en risico’s in zijn/haar ontwikkeling en ontwikkelen zowel ouders als kind meer veerkracht en een beter vermogen om met elkaar problemen en conflicten in de opvoeding op te lossen.

Leedoelen:
De cursisten maken kennis met de hechtingstheorie en leren haar herkennen in en toepassen op concrete relaties en interactiepatronen in diverse typen gezinnen, zoals gezinnen met jonge en oudere kinderen, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, ouders en hun familiecontext, gezinnen met een andere culturele achtergrond etc.

De cursisten maken kennis met de AFFT en ABFT, leren de stappen en fasen daarin herkennen, en maken een begin met de toepassing daarvan.
Aan het einde van de cursus:
-    kennen cursisten de fasen en stappen van AFFT, ABFT en de theoretisch-technische achtergrond hiervan in de hechtingstheorie en de systeembenadering; 
-    zijn cursisten in staat om in gestagneerde relatiepatronen de onderliggende hechtingsbehoeften en –angsten te zien en te benoemen;
-    beschikken zij over de theorie en minstens basale vaardigheden om onderliggende hechtingsbehoeften van kind of jongere te helpen verwoorden en te helpen vertalen naar nieuwe interacties tussen kind en ouders en daarmee onveilige hechtingsrelaties om te buigen naar meer groeizame verbindingen, indien de negatieve patronen nog niet al te rigide zijn (omdat de cursus een eerste kennismaking is);
-    kunnen zij interventies passend afstemmen op het ontwikkelingsniveau en de vermogens van kind of jongere;
-    zijn zij in staat met ouders en kinderen een werkrelatie aan te gaan die gebaseerd is op validering en veilige hechting, kunnen zij reflecteren op deze werkrelatie en zo nodig belemmeringen daarin repareren.
 

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
18
ja
1795
42
toetsing en evaluatie
zie bijlage
Bestand 
Algemene informatie.pdf185 KB
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De stichting EFT-NL stelt zich ten doel om onderwijs en opleiding in EFT te verzorgen en hiermee een aanbod te creeëren van competente EFT therapeuten die aan de groeiende vraag naar deze relatietherapie kunnen voldoen. De opleiding volgt de eisen die gesteld zijn door het Canadese Centre of Ecxellence in Emotionally Focused Therapy.

De cursus zal een introductie in de EFT inhouden, met de basisbegrippen uit de hechtingstheorie en een overzicht geven van het behandelmodel. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de eerste fase van de behandeling: het verhelderen van de cirkel en het bewerkstelligen van deëscalatie. Er zal gewerkt worden met rollenspel, video en oefeningen. Literatuur dient vantevoren gelezen te zijn.

Newtonlaan 51
3584 BP
UTRECHT
085 - 90 22 836
Selecteer een bestand aub.