Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) (ID nummer: 268315)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen189-3-2017 t/m 8-3-2020

De derde generatie cognitieve gedragstherapie, en met name de toepassing van mindfulness als therapeutische techniek, begint binnen de ggz een steeds duidelijker positie in te nemen. De 8-weekse training Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ofwel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie werd ontwikkeld door Segal, Williams & Teasdale.
Uit wetenschappelijk onderzoek is de toepassing bij recidiverende depressies het meest onderzocht en effectief gebleken. Inmiddels wordt de methode in toenemende mate ook toegepast bij andere stressgerelateerde klachten. Centraal in deze benadering staat het leren doorbreken van automatische negatieve gedachtepatronen en gewoonten. Dit gebeurt door het richten van de aandacht, zonder op de inhoud van het denken in te gaan. Men leert de eigen denkprocessen te observeren, zonder oordeel en vanuit een open en meer accepterende houding.
 

Doel
• Het als deelnemer zelf doorlopen van de 8-weekse training.
• Kennis hebben van de wetenschappelijke onderbouwing en toepassing bij andere klachtgebieden (o.a. angststoornissen)
• Kennis hebben van de positionering van MBCT binnen de derde generatie gedragstherapie, met name t.o.v. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
• Het kunnen toepassen van aandachtgerichte technieken, zowel in individuele setting als in groepssetting (afhankelijk van ervaring met groepen)
• Het zich eigen maken van de grondhouding van mindfulness
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Complementaire ZorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
14
ja
€ 1975
45
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Gz-psychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Daarnaast is deze cursus toegankelijk voor gedragstherapeutisch werkers en andere professionals op hbo-niveau die werkzaam zijn in de ggz, zoals geestelijk verzorgers.
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen(lesdag 1, 2 en 3 van 09:30-12:30 uur)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.