Opleidingen details Rawankaw (Expertisecentrum transculturele therapie)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Traumaverwerking met Vluchtelingen, "Een Transculturele Systeembenadering” (ID nummer: 267203)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVRG - Nascholingscursus1210-4-2017 t/m 9-10-2020

Hoe kun je als therapeut de voorwaarden creëren waaronder effectieve hulp aan getraumatiseerde vluchtelingen gezinnen vorm kan krijgen? Welke theorieën, concepten en methoden zijn daarbij van belang?

De 2 daagse scholin gaat over hulpverlening aan migranten en vluchtelingen gezinnen met trauma-ervaringen. Het geeft inzicht in de achtergrond en situatie van vluchtelingen die door ernstige trauma's en verliezen in psychische nood verkeren. Voor de hulpverlening is kennis over het transitiemodel, familiesystemen en de werking van krachtbronnen van belang. Instrumenten als het Cultureel Interview, het genogram en de levenslijn komen aan de orde als effectieve methoden om de behandeling op een systemische wijze vorm te geven. Maar de belangrijkste factor in de hulpverlening is de rol van de therapeut zelf: hoe creëer je samen met je cliënt de transitionele ruimte? De ruimte waar vertrouwen en veiligheid is, nodig om te kunnen genezen.

Doel

 • Werken met de concepten van de Transitie behandel model en Transcultureelsysteemtherapie .
 • Bewustwording van eigen positie binnen eigen systeem (stilstaan bij cultuur /en invloed migratie op actuele levensverhaal).
 • Aandacht voor Invoegen, Contact en context
 • aandacht voor familie continuiteit
 • Oefenen met de instrumenten zoals genogramen (3generatie) en levenslijn(levensfase overgangen) en het transculturele systemische intervieuw. 

De doelen van deze dag dragen bij aan de ontwikkeling van de volgende competenties:

 • Bewustwording van eigen positie in zijn/haar systeem (stilstaan bij cultuur /en invloed migratie op actuele levensverhaal en de invloed ervan op het proces van de hulpverlening
 • Het kunnen toepassen van genogramen
 • Het kunnen toepassen de instrumenten zoals levenslijn
 • Het kunnen invoegen in cliënt systeem en Praten over Cultuur en Migratie.
 • Het concept transitie behandel model en liminele kwetsbaarheid kunnen toepassen in de hulpverlening.
 • Herkennen van verschillen in levensfase overgangen .
 • Het leren werken met een levenslijn/levensfaseovergangen
 • Problemen kunnen plaatsen in het gehele transactionele veld van het cliëntsysteem
 • Kennis en vaardigheden bezitten om de gevolgen van (gedwongen)migratie een plek te geven in de zorg.
 • Leren psycho-educatie geven zodat cliënten hun moeilijkheden kunnen plaatsen en er naar oplossingen gezocht kunnen worden (aandacht voor de impact van migratie}.
 • Inzicht in gezinsprocessen na traumatisering en vlucht
 • Inzicht in specifieke gezinspatronen die kunnen ontstaan
 • Toelichten van extra gezinstaken die vluchtelingen-gezinnen moeten vervullen
 • Het leren creëren van een transitionele ruimte waarin mensen zich veilig voelen om veranderingen toe te laten.
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
14
ja
500 euro
14
Geen toetsing, wel evaluatie
Therapeuten en behandelaars,hulpverleners met een HBO en academische werk- en denkniveau.
Doelstellingen
Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen24 accreditatiepunten SKJ

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen24 accreditatiepunten SKJ

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen24 accreditatiepunten SKJ

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen24 accreditatiepunten SKJ

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen24 accreditatiepunten SKJ

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen24 accreditatiepunten SKJ

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen24 accreditatiepunten SKJ

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen24 accreditatiepunten SKJ

     

 

Prins Hendrikkade 105 hs
1011aj
Amsterdam
Prins Hendrikkade 105 hs
1011 AJ
Amsterdam
0647548937
Selecteer een bestand aub.