Opleidingen details Accare Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Mastr-protocol (ID nummer: 266582)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1422-11-2016 t/m 21-11-2019

Het MASTR-behandelprotocol is gebaseerd op de behandelervaringen, onderzoeken en publicaties van Ricky Greenwald, klinisch psycholoog en internationaal expert op (o.a.) het gebied van probleemgedrag en trauma.

MASTR is de afkorting van motivation - adaptive skills – trauma resolution. Het evidence based behandelprotocol biedt een behandelroute voor jongeren naar een doel en (nieuw) perspectief. Tijdens deze behandeling worden jongeren sterker gemaakt waardoor traumatische ervaringen behandeld kunnen worden en zij beter in staat zijn toekomstige tegenslagen op te vangen. Gedragsproblemen worden door de jongere en hun omgeving beter begrepen worden en zullen sterk afnemen of verdwijnen.

Na afloop van de training is de professional in staat om:

- aan cliënten uitleggen hoe verlies- en trauma-ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot probleemgedrag of andere symptomen in het heden.
- een systematisch en volledig behandelplan opstellen voor traumabehandeling.
- traumabehandeling uit te voeren.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 terugvalpreventie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
19
22
ja
575
13,5
Geen toetsing, wel evaluatie
Nvt
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 12:15
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare Opleidingen verzorgt bij- en nascholing op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

Beilerstraat 173
9401PJ
Assen
Postbus 39
9400 AA
Assen
0646423429
Selecteer een bestand aub.