Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Incredible Years: gedragstherapeutische oudertraining in opvoedvaardigheden (ID nummer: 262702)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie218-3-2017 t/m 7-3-2020
K&J/OG opleiding - behandeling 218-3-2017 t/m 7-3-2020
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie118-3-2017 t/m 7-3-2020

De Incredible Years Training Series is een uit Amerika afkomstige gedragstherapeutische oudertraining in opvoedingsvaardigheden, ontworpen door Carolyn Webster-Stratton (1981, 2001). De oudertraining is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot en met 8 jaar met gedragsproblemen. Incredible Years is evidence based, voor Nederland bewerkt door het Universitair Medisch Centrum Utrecht en door het NJi erkend als bewezen effectief.
De oudertraining is gebaseerd op sociale leertheorieën die beschrijven hoe gedrag aangeleerd wordt en hoe dit veranderd kan worden. Hieraan ten grondslag ligt het idee dat mensen kunnen veranderen als gevolg van de dagelijkse interacties met elkaar. De benadering legt de nadruk op interpersoonlijke interacties. De implicatie daarvan is dat bij opvoedproblemen zowel het gedrag van het kind als dat van de ouder moet veranderen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het positiever laten verlopen van de interacties tussen ouder en kind en op het veranderen van de responses van ouders op bepaalde gedragingen van het kind. Uiteindelijk moet dit leiden tot een afname van gedragsproblemen bij kinderen en verbetering van hun sociale vaardigheden.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
25
ja
820
21
toetsing en evaluatie
Professionals in de (jeugd-)ggz en de jeugdzorg: psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen en andere hulpverleners die werken met ouders en kinderen met gedragsproblemen.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.