Opleidingen details PAOFarmacie
PAOFarmacie: Farmacotherapie Up to Date Groningen (ID nummer: 262416)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Cursus ZA62-11-2016 t/m 30-11-2017
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Farmacotherapie Up-to-Date is bedoeld voor apothekers werkzaam in de openbare of poliklinische apotheek en het ziekenhuis. Tijdens de studiedag worden drie thema’s behandeld. De meest recente ontwikkelingen rond immunotherapie, transplantatiegeneeskunde en gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap komen aan de orde. Aan het eind van de ochtend vindt een pro-con discussie plaats over personalised medicine.

Immunotherapie
De laatste jaren is er het nodige gebeurd wat betreft het stimuleren van het (eigen) afweersysteem, zodanig dat het kankercellen beter kan doden. De farmacotherapeutisch actieve stoffen hebben een ander karakter dan we gewend zijn van de meer conventionele oncolytica en vragen dan ook om een andere benadering door specialist en (ziekenhuis)apotheker. Verschillende aspecten van immunotherapie zullen de revue passeren tijdens het eerste thema.

 

Pro-con discussie
Maatwerk heeft het de laatste jaren mogelijk gemaakt om op basis van genetische profilering, maligniteiten zeer gericht te behandelen. Voor menig gemuteerd gen is er een specifiek geneesmiddel voor de patiënt met dat type tumor. Er zijn ook al gevallen bekend waarbij kanker andere routes lijkt te gebruiken voor eigen groei en ontwikkeling, met alle gevolgen van dien. Is personalised medicine een uitkomst en leidt dit tot iedere patiënt zijn eigen geneesmiddel of behandelt u straks één tumor met 18 verschillende geneesmiddelen?

Transplantatiegeneeskunde
Het tweede thema behandelt de farmacotherapie in de transplantatiegeneeskunde. Hierbij komen de praktische aspecten van immunosuppressiva aan bod, maar ook andere geneesmiddelen waarvoor extra voorzichtigheid geboden is bij mensen met een donororgaan.

Zwangerschap en geneesmiddelen
Zwangerschap en geneesmiddelen in één zin, roepen vaak al enige weerstand op bij zorgverleners. Toch zijn situaties denkbaar waarbij farmacotherapie tijdens zwangerschap of lactatie onvermijdbaar is. Gelukkig is er hoe langer hoe meer bekend over het gebruik van medicatie in beide situaties, maar een afweging van de risico’s blijft  vereist. Tijdens het derde en laatste thema krijgt u handreikingen om hier in uw eigen omgeving invulling aan te geven.

LEERDOELEN

Het verbeteren van uw kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • Immunotherapie: nieuwe ontwikkelingen en consequenties voor de praktijk.
  • Pro-con discussie: iedere patiënt zijn eigen geneesmiddel en 18 geneesmiddelen per tumor.
  • Farmacotherapie bij transplantatiepatiënten.
  • Geneesmiddelen in de zwangerschap en risicobeoordeling van farmacotherapie in de lactatieperiode.
Beroepsgroep
Openbaar apothekers (OA)
openbaar apothekers, poliklinisch apothekers, ziekenhuisapothekers, artsen
symposium
€ 295,-
100
Het verbeteren van uw kennis en vaardigheden met betrekking tot:
• Immunotherapie: nieuwe ontwikkelingen en consequenties voor de praktijk.
• Pro-con discussie: iedere patiënt zijn eigen geneesmiddel en 18 geneesmiddelen per tumor.
• Farmacotherapie bij transplantatiepatiënten.
• Geneesmiddelen in de zwangerschap en risicobeoordeling van farmacotherapie in de lactatieperiode.
Nee
De nascholing Farmacotherapie Up-to-Date gaat in op de meest recente ontwikkelingen rond immunotherapie bij kanker, de actuele stand van zaken in de transplantatiegeneeskunde en geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap. Aan het einde van de ochtend is er bovendien een interactieve discussie over personalised medicine. Zo bent u na afloop van deze nascholing volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen deze thema’s.
Prof. dr. J.G.W. Kosterink, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog
Prof. dr. B. Wilffert, apotheker/klinisch farmacoloog
Prof. dr. J.A. Gietema, internist-oncoloog
Mw. dr. M.N. Lub - de Hoogte, ziekenhuisapotheker
Nader te bepalen
Prof. dr. D.J. Touw, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog/toxicoloog
Mw. drs. L. de Vries, arts
Dr. P.G.J. ter Horst, ziekenhuisapotheker
 
Ja
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroningen

Tijd09:00 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Het Nationaal PAO-centrum Farmacie is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging Nederlandse Industrie Apothekers (NIA), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), de faculteit Farmacie (Universiteit Utrecht) en het Universitair Centrum voor Farmacie (Rijksuniversiteit Groningen). De samenwerking heeft gestalte gekregen in de vorm van een stichting. Vertegenwoordigers van betrokken partijen vormen samen het bestuur van de stichting.

Missie
Het Nationaal PAO-centrum Farmacie verzorgt hoogwaardig, onafhankelijk postacademisch onderwijs voor apothekers. Het centrum wil een bijdrage leveren aan 'life long learning' en verdere professionalisering van apothekers in Nederland.
 

Rembrandtlaan 31,
3723 BG
Zeist
030-3040100