Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Blended cursus DSM-IV naar DSM-5 voor kinderen en jeugdigen (ID nummer: 260513)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie107-12-2016 t/m 6-12-2019
K&J/OG opleiding - diagnostiek107-12-2016 t/m 6-12-2019
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie57-12-2016 t/m 6-12-2019

De DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5e editieDe DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5e editie), is wereldwijd de meest gebruikte methode voor classificatie van psychische stoornissen bij zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen. De DSM kan een  belangrijke rol spelen bij zorgtoewijzing en toelaatbaarheidsbepaling in het (speciaal) onderwijs. In de cursus worden de belangrijkste veranderingen van DSM-IV naar DSM-5 besproken bij het klasseren van onder meer verstandelijke beperking, autismespectrum stoornis, angst- en stemmingsstoornissen, ADHD en gedragsstoornissen en overige stoornissen van de kinderleeftijd en adolescentie( DSM-IV). Je oefent aan de hand van de door de docent ingebrachte én eigen, casuïstiek met het klasseren van deze stoornissen.

Leerdoelen:

  • Kennis van de overwegingen die ten grondslag liggen aan de veranderingen in de DSM-5
  • de opbouw en de gebruiksregels van de DSM-5
  • de belangrijkste wijzigingen in de “DSM van IV naar 5” voor wat betreft de stoornissen die het meest voorkomen bij kinderen en jeugdigen
  • de (on)mogelijkheden van het omzetten van klasseringen van DSM IV naar DSM-5
  • de veranderingen en mogelijkheden in het classificeren van stoornissen bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking

Na afloop van de cursus heb je zicht gekregen in:

  • de eisen die het klasseren met de DSM-5 stelt aan het diagnostisch proces
  • inzicht verkregen in de opbouw en de gebruiksregels van de DSM-5
  • kennis opgedaan van de DSM-5-criteria van autismespectrum stoornissen, angst- en stemmingsstoornissen, ADHD en gedrags- , trauma en stress gerelateerde stoornissen
  • inzicht verkregen in de bruikbaarheid van de DSM-5 bij zorgtoewijzing en toelaatbaarheidsbepaling in het onderwijs
  • vaardigheden ontwikkeld in het met de DSM-5 klasseren van cluster 4-stoornissen bij kinderen en jeugdigen

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
16
ja
nvt
10
toetsing en evaluatie
Deze cursus is bestemd voor psychologen en pedagogen die willen leren hoe zij de DSM-5 als classificatie-instrument kunnen toepassen als aanvulling op eigen psychodiagnostiek of bij de beoordeling en gebruik van onderzoeksrapportage van derden. De nadruk ligt bij deze cursus op het gebruik van de DSM-5 bij de classificatie van kinderen en jeugdigen.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
OpmerkingenIncompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenincompany

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.