Opleidingen details Instituut voor Onderwijs en Opleiden, AmsterdamUMC

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Docentprofessionalisering AMC (ID nummer: 259879)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 33 

De trainingen Docentprofessionalisering bestaat uit 10 bijeenkomsten waarbij de docent werkt aan de vijf competenties uit het competentieprofiel Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Het gaat hierbij om de competenties:

Professionele houding

Ontwerpen van Onderwijs

Uitvoeren van Onderwijs

Begeleiden van Studenten

Ontwikkelen en organiseren van Onderwijs

 

Deze trainingen zijn een onderdeel voor docenten die de certificering van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) willen behalen. Het gehele traject bestaat uit drie onderdelen:

10 bijeenkomsten Docentprofessionalisering

Leren op de werkplek aan de hand van de eigen onderwijspraktijk.

Portfolio, tijdens het gehele traject werkt de docent aan de samenstelling van zijn portfolio. Dit portfolio is de basis voor de beoordeling en het behalen van de BKO.

 

Het AMC streeft naar kwalitatief hoger onderwijs en wil daarom graag investeren in deskundigheidbevordering van haar docenten. Enerzijds is het invoeren van de BKO een manier om te bepalen welke kwaliteit er al in huis is, anderzijds is het een middel om sneller tot een hogere graad van professionaliteit te komen. Het AMC wil docenten inspireren om uitdagend onderwijs te geven dat voldoet aan academische criteria. Het BKO traject biedt de gelegenheid om te reflecteren op het eigen onderwijs, te groeien in de ontwikkeling als docent en stelt de docent in staat om de eigen competenties zichtbaar te maken.

Bijeenkomst 1 Leerdoelen:

De docent kan de essentie van enkele leertheorieën duiden.

De docent is zich bewust van zijn sterke en ontwikkelpunten in het geven van onderwijs.

De docent kan bepalen welk type leerdoelen geschikt zijn voor het onderwijsmoment dat hij verzorgd.

De docent kan verschillende niveaus van leren vertalen naar leerdoelen.

De docent kan het principe van constructive alignment toepassen in het maken van een onderwijsontwerp.

 

Bijeenkomst 2 Leerdoelen

De docent doorloopt de stappen om de leerstof te kiezen en subthema’s vast te stellen.

De docent zet principes van ordening van leerstof effectief in bij het ontwerpen van het onderwijs.

De docent gebruikt E-learning en andere ICT hulpmiddelen adequaat.

De docent maakt effectieve zelfstudieopdrachten om het leren van studenten te ondersteunen en te sturen.

 

Bijeenkomst 3: Leerdoelen

De docent ervaart de kracht van de TBL-werkvorm.

De docent kan argumenten over onderwijs in het AMC geven en hierover in discussie gaan met anderen.

De docent kan de professionele houding die nodig is als docent beargumenteren.

 

Bijeenkomst 4: Leerdoelen

De docent weet de noodzaak om zijn les op effectieve wijze over te brengen op studenten.

De docent kiest activerende werkvormen voor het behalen van hun leerdoelen en kan deze toepassen in grootschalig onderwijs.

De docent heeft zicht op groepsdynamica tijdens het onderwijs en weet om te gaan met moeilijke situaties.

De docent zet verschillende manieren in om voorkennis van studenten te inventariseren en activeren, zowel voorafgaand aan het onderwijsmoment als tijdens het onderwijs.

De docent heeft inzicht in zijn eigen opvattingen over (activerend) onderwijs.

 

Bijeenkomst 5: Leerdoelen

De docent kiest activerende werkvormen voor het behalen van hun leerdoelen en kan deze toepassen in kleinschalig onderwijs.

De docent kan effectief feedback geven en weet reflectiemethodieken toe te passen.

De docent weet hoe hij op een effectieve manier bedside teaching kan vormgeven.

 

Bijeenkomst 6: Leerdoelen

De docent kan in samenspraak met de student een begeleidingsplan te formuleren.

De docent stemt de begeleiding af op de individuele student.

De docent gebruikt effectieve begeleidingsstrategieën om leerdoelen te behalen.

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Er wordt geen inschrijfgeld voor AMC docenten berekend.
Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenTraining docent professionalisering Activerend onderwijs

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenTraining docent professionalisering Activerend onderwijs

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenTraining docentprofessionalisering Activerend onderwijs

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenTraining Docentprofessionalisering

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenalle data in een lijst verwerkt

Academisch Medisch Centrum
Beleid: Onderwijsraad AMC
Afdeling Onderwijssupport Taakgroep Faculty Development
Centrum of Evidence Based Education
uitvoering: afd. Bij- en nascholing

Academisch Medisch Centrum Meibergdreef 9
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22660
1100 DD
Amsterdam
020-5668651
Selecteer een bestand aub.