Opleidingen details Arq Academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o) (ID nummer: 256734)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen309-9-2016 t/m 8-9-2019

Arq Academy biedt in samenwerking met RINO NH de opleiding tot psychotraumatherapeut aan. Deze bestaat uit 6 modules. De opleiding tot psychotraumatherapeut bestaat uit 3 van de 6 modules en omvat:

Basisopleiding psychotrauma (modules 1, 2 en 5)

Module 1; Inleiding psychotrauma

Module 2: Diagnostiek en indicatiestelling

Module 2: CAPS 5 training

Module 5: stabilisatie ( 2 dagen)

Deze opleiding is opgebouwd uit drie modules die samen een vijfdaagse basiscursus vormen voor BIG geregistreerden (i.o.) die zich willen laten opleiden tot psychotraumatherapeut of geinteresseerd zijn in deze onderdelen.

Module 1 - inleiding psychotrauma - 1 dag

Deze module wordt verzorgd door drs. Patricia Dashorst (psychiater). De dag betreft een mix van kennisoverdracht en het oefenen in vaardigheden. De thema's die worden behandeld zijn:

Prevalentie, oorzaken en reikwijdte van trauma

Historisch perspectief en hedendaagse ontwikkelingen

Ethische en morele dilemma's

In Module 1 komen gedragstherapeutische fases aan de orde met een percentage van 20%.

Module 2 - diagnostiek en indicatiestelling - 2 dagen

Deze module bestaat uit twee dagen van elk 6 uur. Dr. Simone de la Rie (klinisch psycholoog) en drs. Mayaris Zepeda Mendez (klinisch psycholoog) verzorgen het onderdeel diagnostiek en indicatiestelling. Op dag 2 verzorgt dr. Jackie June ter Heide (klinisch psycholoog) de training in CAPS 5.

Na afronding van deze module beschikt de deelnemer over zowel voldoende kennis als vaardigheden om een diagnose PTSS correct te stellen.

Kennisoverdracht vindt plaats door bespreken van de literatuur – aanreiken verdiepende presentaties – discussie en feed back

Vaardigheidstraining vindt plaats door invullen van een levenslijn en het opstellen van een behandelplan aan de hand van eigen casuïstiek.

Tot slot komen kennisoverdracht en vaardigheidstraining samen in de supervisies

De volgende thema's worden belicht in het kader van diagnostiek:

Symptomen en criteria volgens DSM (IV en) 5

Co morbiditeit – waaronder posttraumatische persoonlijkheidsverandering

Kennis van diagnostische instrumenten

Levensloopperspectief

Transactioneel coping model (beschermende- en risicofactoren, complexiteit)

Verklaringsmodellen (patiënt – coping, transcultureel

De volgende thema's worden belicht in het kader van indicatiestelling

Draaglast/draagkracht

Verschillende behandelvormen – toepasbaarheid

Behandelplan / Casusconceptualisatie

Op dag 2 worden de inhoud en psychometrische kwaliteiten van de Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS-5) besproken en leren de deelnemer de CAPS-5 betrouwbaar af te nemen. De training is bestemd voor diegenen die in de klinische praktijk of in onderzoek een betrouwbare DSM-5  diagnose voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) moeten kunnen stellen.

In Module 2 Diagnostiek komen gedragstherapeutische fases aan de orde met een percentage van 30%.

Module 5 - Stabilisatie - 2 dagen

Deze tweedaagse opleiding wordt verzorgd door dr. Patricia Dashorst (psychiater) en drs. Joke van Bokkem (Klinisch psycholoog). Op dag 1 wordt met name ingegaan op kennis. Op dag 2 staat het oefenen in vaardigheden centraal.

Na afronding heeft de deelnemer:

Kennis van de recente ontwikkelingen, onderzoek en behandeling met betrekking tot het nut en de noodzaak van stabilisatie en is in staat in te schatten in welke mate een bepaalde vorm van stabilisatie nodig of gewenst is.

Kennis van valkuilen bij het toepassen van stabilisatie. Kennis van verschillende stabilisatie technieken en de mogelijke bruikbaarheid

Na afronding kan de deelnemer:

Inschatten of,  en in welke mate een bepaalde vorm van stabilisatie, cq. voorbereiding nodig is en wanneer gestart kan worden met een op verwerking

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
5
12
ja
1495
30
toetsing en evaluatie
CRKBO
nvt
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving bij Arq Academy

Tijd9:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDiemen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVijfdaagse opleiding

Arq Academy verzorgt de opleiding tot psychotraumatherapeut voor BIG geregistreerde zorgprofessionals; trainingen voor professionals die in hun werk met mensen in contact komen die PTSS hebben of psychotrauma; workshops en lezingen voor geïnteresseerden in PTSS en psychotrauma in ruime zin. De kennis komt voort uit wetenschappelijk onderzoek (onder meer de ontwikkellijnen van Arq Psychotrauma Expert Groep) en de ervaringen en deskundigheid uit de Zorggroep (centrum 45, Equator en PDC). Naast een hoge kwaliteit op inhoud, zorgt Arq Academy voor een goede uitvoering door getrainde docenten en trainers.

Nienoord 13
1112 XE
Diemen
Arq Academy Nienoord 13 1112 XE Diemen
1110 AE
diemen
020-6601970
Selecteer een bestand aub.