Opleidingen details Instituut voor Onderwijs en Opleiden, AmsterdamUMC

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Intervisie voor opleiders/supervisoren (Teach the Teacher) (ID nummer: 253718)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 32 

Intervisie vanuit Teach the Teacher

Teach the Teacher (TtT) is het didactisch professionaliseringsprogramma voor de opleidingspraktijk van medisch specialisten. Naast STARTmodules en Verdiepingsmodules bevat het programma Advies & Ondersteuning voor aios, opleiders en groepen.

Intervisie voor aios is strikt genomen een onderwijsactiviteit op te vatten als discipline overstijgend onderwijs (DOO). In de praktijk wordt het onderscheid niet gemaakt. Aios bespreken naast opleidingsissues ook patiëntencasuïstiek.   

Intervisie wordt aangeboden aan alle aios van alle specialismen uit het AMC én de affiliatieziekenhuizen in de OOR- AMC. Parallel hieraan wordt intervisie georganiseerd voor opleiders. Informatie over Intervisie staat op www.amc.nl/ttt.

Doelen

Intervisie is een vorm van onderlinge consultatie of onderzoek met gelijken, waarmee het eigen handelen in de beroepspraktijk wordt onderzocht. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van het handelen. Verdieping van inzicht en verdere ontwikkeling van het persoonlijk functioneren in de beroepspraktijk worden nagestreefd.

Intervisie graaft dieper dan bijvoorbeeld een werkbespreking. Hierbij is men gericht op het vinden van concrete oplossingen voor werkopdrachten of –problemen. In intervisie leren deelnemers over zichzelf, over de effectiviteit van hun handelen of over het in-opleiding-zijn. De verkregen inzichten worden toegepast in andere situaties. De uitwisseling hierover tussen deelnemers wordt als inspirerend en leerzaam ervaren. 

Intervisie beoogt dus het reflectievermogen te vergroten. Tijdens de Intervisie komt casuïstiek aan de orde waarbij een bepaald communicatiemodel goede diensten kan bewijzen. Indien de tijd het toelaat kan de begeleider een introductie hierop geven, eventueel gevolgd door een oefening ermee. Hiermee krijgt de Intervisiesessie tijdelijk een trainings/vaardigheidskarakter.  

Leerklimaat en begeleiding

Alle groepen worden professioneel begeleid door een psycholoog of hiervoor gecertificeerde clinicus. Intervisiebegeleiders zijn professionals die bekend zijn met de methodiek van intervisie, verschillende werkwijzen én de context van de medisch specialistische praktijk.

Hierna bespreken we de belangrijkste situaties, waarbij de invloed van de begeleider cruciaal is vanwege het creëren van een daadwerkelijke vrijplaats voor reflectie.  

¦ Vertrouwelijkheid

De kracht bij Intervisie ligt in openhartigheid. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is veiligheid en vertrouwelijkheid. Het is daarom van belang dat hetgeen besproken wordt binnen de groep, niet naar buiten lekt. Dus ook binnen intervisie geldt als het ware het beroepsgeheim. De begeleider maakt hierover afspraken in de groep en dit herhaaldelijk in herinnering.  

¦ De start

De eerste bijeenkomst staat in het teken van onderlinge kennismaking, informatie over intervisie als methode voor reflectie, maken van afspraken, oriëntatie op inbrengen voor intervisie en het oefenen met een eerste casus.  

¦ Veilige leeromgeving

De begeleider schept samen met de deelnemers de voorwaarden voor intervisie. Daartoe worden spelregels gehanteerd. Ze zijn bedoeld om veiligheid te creëren waarbinnen deelnemers bereid zijn om het eigen functioneren bespreekbaar te maken. De garantie dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt, is één van de voorwaarde. Ook is de stijl van bevragen belangrijk. Het gaat om een onderzoekende, nieuwsgierige stijl, waarbij de inbrenger de grenzen bepaalt en de vragenstellers open en niet- suggestieve vragen stellen. Tijdens de roddelfase kunnen hypothesen en suggesties gedaan worden, maar de inbrenger bepaa

(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisiegroep Betty Trum

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisiegroep Freerk vd Meulen

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisiegroep Marco Philipoom

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingengroep III

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie opleiders groep V

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie groep II

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie opleiders groep V

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie met Freerk van der meulen

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie groep II

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie opleiders groep V

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep V - Betty

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie voor opleiders groep II

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie Flevoziekenhuis

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie opleiders Groep II

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie opleiders groep V

Tijd19:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie groep II Freerk vd Meulen

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie Opleiders groep III Marco Philipoom

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie groep II Frerk van der meulen

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntetvisie groep V Betty Trum

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie Groep V Betty Trum

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd19:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep 3. M. Philipoom

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie Flevo

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep 4. M. Philipoom

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie voor opleiders groep IV. M. Philipoom

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep 5. B. Trump

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep 2 AMC. F.W. van der Meulen

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie opleiders Flevoziekenhuis, F.W. van der Meulen

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenF. van der Meulen

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingengroep 3 M. Philipoom

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingengroep 4

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingengroep 2

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntervisie Groep II Freerk van der Meulen 4-7-2017

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenJ0-221

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMarco philipoom

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenG4-235

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMarco

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep IV (marco)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep betty trum

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep OLVG - Marco Philipoom

Tijd18:00 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroepV Betty Trum

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep OLVG - Marco Philipoom

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep II - Freek van der Meulen

LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep IV - Marco Philipoom

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep III - Marco Philipoom

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep OLVG - Marco Philipoom

Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep II - Freek van der Meulen

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep III - Marco Philipoom

LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGroep IV - Marco Philipoom

Academisch Medisch Centrum
Beleid: Onderwijsraad AMC
Afdeling Onderwijssupport Taakgroep Faculty Development
Centrum of Evidence Based Education
uitvoering: afd. Bij- en nascholing

Academisch Medisch Centrum Meibergdreef 9
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22660
1100 DD
Amsterdam
020-5668651
Selecteer een bestand aub.