Opleidingen details Psy-zo!

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EMDR bij preverbaal trauma (ID nummer: 245440)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog624-10-2016 t/m 23-10-2019

Inhoud: Infants kunnen allerlei traumatische gebeurtenissen in de eerste levensjaren meemaken zoals intrusieve medische handelingen, seksueel misbruik en andere vormen van mishandeling, maar ook ongevallen, verwaarlozing en huiselijk geweld. Herinneringen aan deze gebeurtenissen zijn preverbaal en niet op bewust nivo toegankelijk. Bij deze jonge kinderen is het dan ook moeilijk te zien in hoeverre er sprake is van traumatisering. Door hun beperkte cognitieve ontwikkeling is verbale communicatie over ingrijpende gebeurtenissen niet of beperkt mogelijk. Soms zie je na enige tijd gedragsveranderingen bij dagelijkse handelingen die eerder geen probleem vormden (verzet bij verschonen, bij tandenpoetsen e.d.). Dit gedrag kan echter ook gekoppeld zijn aan de ontwikkelingsfase. Het diagnostisch beeld wordt duidelijker wanneer gedragsveranderingen (verzet, verdriet maar ook submissie!) zich voordoen bij soortgelijke traumatische ervaringen zoals nieuwe medische behandelingen maar ook wanneer hun emotionele ontwikkeling stagneert. De link naar de onverwerkte traumatische gebeurtenissen ligt dan voor de hand.
De ouder kan soms uit angst of schuldgevoel, maar ook door eigen traumatisering, niet goed meer als steunfiguur en opvoeder optreden. Door een klachtbestendigend interactiepatroon kunnen gedragsproblemen van het kind zelfs verergeren. De omgeving gaat denken aan ADHD of ASS...

Artsen, psychologen en politiefunctionarissen vertellen de ouders nog vaak dat preverbaal trauma niet echt wordt opgeslagen. Wij zien echter dat de ontwikkeling (inclusief de hechtingsrelatie) alleen maar meer ontregeld raakt als behandeling wordt uitgesteld.

EMDR blijkt een goede methode om de preverbale traumatische herinneringsbestanden te bewerken. Vaak zie je een tijdelijke recessie en vervolgens een razendsnel herstel van de emotionele , sociale en bijvoorbeeld ook de spel-ontwikkeling. De behandeling beïnvloedt meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan. Het aangepaste EMDR protocol (met de Lovett story telling methodiek als uitgangspunt) vraagt een actieve inbreng van ouders/ hechtingsfiguren als co-therapeut. Voor de behandelaar betekent dat specifieke aandacht om ervoor te zorgen dat ouders daartoe in staat zijn. Bij de ( zeer jonge) kinderen is EMDR meestal een deel-methodiek binnen een ouder-kindpsychotherapie: naast de traumaverwerking leren we ouders de tijdelijke regressie te begrijpen en de hechting te bevorderen. In een aantal gevallen blijkt een EMDR behandeling voor henzelf geïndiceerd.

Bij oudere kinderen en volwassenen kan trauma uit de preverbale fase (mede)ten grondslag liggen aan de klachten waarmee ze zich op latere leeftijd melden. Traumabehandeling op recente ervaringen stagneert dan. Op basis van een (deels) fictief verhaal is ook hier behandeling goed mogelijk.

Het doel:
• De deelnemer krijgt inzicht in de wijze waarop klachten verbonden kunnen zijn aan trauma.
• De deelnemer leert aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat traumabehandeling kan worden ingezet.
• De deelnemer leert hoe verhaal te maken bij (deels) onbekend trauma
• De deelnemer leert hoe ouders in te zetten als co-therapeut.
• De deelnemer leert welke persoonlijke dilemma’s hij/zij kan tegenkomen bij deze vorm van traumabehandeling.

 Ja
Behandelaars, zoals (gz) psychologen, orthopedagoog (generalisten), psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters die ook EMDR therapeut zijn.
 Verdiepend
10
24
ja
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! is een psychologenpraktijk welke naast psychologische zorg ook diensten in de vorm van onderwijs en supervisie aanbied.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.