Opleidingen details Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KiD)

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Postacademische cursus Diagnostiek van Dyscalculie (ID nummer: 244811)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Postacademisch cursusaanbod

Cursus Diagnostiek van Dyscalculie: theorie, empirie, diagnostiek en behandeling

In de cursus komen drie hoofdzaken uitgebreid aan bod:
Dyscalculie - de huidige stand van zaken in de wetenschap;
Diagnostiek van dyscalculie op onderkennend, verklarend en indicerend niveau;
gerichte adviezen voor de behandeling en de begeleiding op school

Veel leerlingen ondervinden problemen met rekenen. Een deel van hen vertoont dyscalculie: een rekenstoornis die niet te herleiden is tot tekorten in de algemene intelligentie of zintuiglijke handicaps en die te onderscheiden is van andere rekenleerproblemen.

In deze cursus gaat u aan de slag met de actuele theorie, diagnostiek en behandelingsmethoden van dyscalculie. U krijgt inzicht in theorieën op gedrags-, cognitief en biologisch niveau en de relatie daartussen. Via de indicerende diagnose besteedt u aandacht aan onderwijsbelemmeringen, sociaal-emotionele aspecten, ontwikkelingsmogelijkheden, co-morbiditeit en andere belangrijke factoren voor de behandeling. Ook krijgt u inzicht in hulpverleningsmethodieken die toepasbaar zijn in het onderwijs en in de gezondheidszorg (specialistische behandeling), in de leeftijdsperiode van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de dyscalculieverklaring en de wettelijke kaders.

Voor wie

Orthopedagogen, orthopedagogen-generalist, psychologen en GZ-psychologen met ervaring in diagnostiek en hulpverlening bij leerproblemen. Voor de huiswerkopdrachten moet u (in uw werksituatie) een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren.

Doel

Na afloop van deze cursus beschikt u over meer kennis en vaardigheden voor:
- het diagnosticeren van dyscalculie op onderkennend en verklarend niveau bij eenvoudige en complexe casuïstiek (o.a. comorbiditeit);
- het stellen van een indicatie-analyse en het bieden van praktische adviezen aan school, RT en behandelaar;
- de huidige stand van zaken omtrent wet- en regelgeving

 

 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 observaties en meetinstrumenten
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
18
20
ja
€ 775,00 excl. btw
23
toetsing en evaluatie
n.v.t.
Bestand 
Brochure Diagnostiek.docx17 KB
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:15
LocatieOnbekend
OpmerkingenLocatie wordt nog bekend gemaakt

Tijd09:30 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDiagnostiek najaar 2018

Tijd17:00 - 21:00
LocatieDe Bilt (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCursus Diagnostiek najaar 2016

Tijd17:00 - 21:00
LocatieDe Bilt (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCursus Diagnostiek najaar 2015

Tijd17:00 - 21:00
LocatieDe Bilt (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
LocatieDe Bilt (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
LocatieOnbekend

Tijd17:00 - 21:00
LocatieOnbekend

Het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KiD) is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met ernstige rekenproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren

Beukenlaan 9
3762 AE
Soest
035-6032200
Selecteer een bestand aub.