Opleidingen details VoedingOnline
E-learning module Point of Care Testing (POCT) in de diëtistenpraktijk (ID nummer: 241058)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing614-2-2016 t/m 14-2-2018
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Leerdoelen nascholing:

Point of Care testen (POCT) zijn apparaten of teststrips die in de diëtistenpraktijk kunnen worden gebruikt om snel een diëtistische diagnose te stellen of om de dieetbehandeling te evalueren.

Deze E-learning module biedt u alle achtergrondinformatie over point of care testen (POCT). Na het volgen van deze e-learning module kunt u beslissen of u wilt starten met POCT in uw diëtistenpraktijk.

Voor een praktische opleiding in het uitvoeren van de vingerprik en het toepassen van specifieke POCT-apparatuur verwijzen wij u naar een CCKL-geaccrediteerd laboratorium.

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • aan te geven welke plaats POCT inneemt ten opzichte van andere bepalingen en testen;
 • de wetgeving die van toepassing is op het doen van point of care testen;
 • aan te geven welke voordelen point of care testen kunnen hebben voor de diëtist en de patiënt;
 • aan te geven welke afspraken in de markt zijn gemaakt over POCT (o.a. door huisartsen, laboratoria, IGZ, etc.);
 • aan te geven welke kwaliteitseisen gelden voor de verschillende point of care testen;
 • aan te geven hoe de bekosting van point of care testen is geregeld;
 • aan te geven bij welke patiëntengroepen point of care testen zinvol zijn;
 • aan te geven hoe een vingerprik wordt verricht en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn;
 • aan te geven hoe  een POC-glucosemeting wordt verricht en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn;
 • aan te geven hoe  een POC-HbA1c-meting wordt verricht en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn;
 • aan te geven hoe  een POC-cholesterol-en-lipidenspectrum-meting wordt verricht en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn;
 • aan te geven hoe  een POC-Hb-meting wordt verricht en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn;
 • aan te geven voor welke bepalingen doorbelgrenswaarden gelden en welke actie dan vereist is;
 • aan te geven hoe u zelf kunt gaan starten met het verrichten van POCT in uw diëtistenpraktijk en welke zaken hierbij van belang zijn.
 •  

Inhoud E-learning module Point of Care Testing (POCT) in de diëtistenpraktijk:

 1. Bestuderen van het e-book ‘Point of Care Testing (POCT) in de diëtistenpraktijk’.
 2. Maken van de ‘Toets POCT in de diëtistenpraktijk’.
 3. Invullen ‘Zelfreflectieformulier POCT in de diëtistenpraktijk’.
 4. Invullen ‘Evaluatieformulier E-learning module POCT in de diëtistenpraktijk’.
 5. Insturen van 'Toets POCT in de diëtistenpraktijk', 'Zelfreflectieformulier POCT in de diëtistenpraktijk' en 'Evaluatieformulier E-learning module POCT in de diëtistenpraktijk' naar info@voedingonline.nl.
 6. Heeft de cursist alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de 'Toets POCT in de diëtistenpraktijk' juist beantwoord, dan ontvangt de cursist een nascholingscertificaat.
 7. Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van point of care testen kan plaatsvinden via het forumonderdeel 'POCT' op de internetsite www.voedingonline.nl.
 8. Vragen kunnen worden gesteld via info@voedingonline.nl.
 NVD - Diëtisten
zie omschrijving
 
Mw. M.A. Verheul-Koot
6
100
Toelichting op inschrijfgeld:
€ 100 (e-book € 50 en de e-learning module € 50).
Er kan ook worden gekozen voor jaarabonnement op VoedingOnline (€ 200/jaar).
Met een volledig jaarabonnement VoedingOnline (e-books en e-learning) kunnen daarnaast ook de andere beschikbare E-learning modules van VoedingOnline worden gevolgd (zie www.voedingonline.nl).
Toelichting op studiebelastingsuren:
6 uur (zelfstudie 5 uur, toets 1 uur).

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593