Opleidingen details Psy-zo!

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (ID nummer: 240624)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1219-9-2016 t/m 18-9-2019

Introductie: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een zogeheten derde generatie gedragstherapie. Naast aandacht voor handelen (eerste generatie) en cognities (tweede generatie) besteed ACT aandacht aan ervaring en zingeving. Centraal staat het idee dat experiëntiële vermijding en fusie met de verbale werkelijkheid leidend zijn bij het ontstaan en voortduren psychopathologie. ACT baseert zich daarbij op experimentele bevindingen over de manier waarop mensen taal verwerven en gebruiken. In de therapievorm wordt veel aandacht besteed aan de beleving van de cliënt, zowel in als buiten de therapiekamer. De ontregelende functie van cognities wordt in een nieuwe context geplaatst. Experiëntiële vermijding wordt doorbroken waardoor de cliënt in staat gesteld wordt zijn door klachten beperkte leven te verruilen voor een leven waarin waardegericht handelen centraal komt te staan.
 

Inhoud:
• Tweedaagse cursus;
• Uitleg over het therapiemodel van ACT;
• De zes kernprocessen van ACT, met de verschillende interventiemethoden en (experiëntiële) therapeutische vaardigheden.
 

Het doel: Kennismaken met de theorie en praktijk van ACT zodat men na de cursus in staat is principes van ACT toe te passen in behandelingen.
 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
8
14
ja
450
12
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
HBO (+) opgeleide deelnemers zoals POH GGZ, maatschappelijk werkers, teambegeleiders, etc. die een Basiscursus (100-uurs) Gedrags- en Cognitieve therapie gevolgd hebben of beschikken over daaraan gelijkwaardige voorkennis.
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! is een psychologenpraktijk welke naast psychologische zorg ook diensten in de vorm van onderwijs en supervisie aanbied.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.