Opleidingen details Psy-zo!

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen (ID nummer: 240335)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog2720-10-2016 t/m 19-10-2019

Doel en duur van de opleiding
Het tweede gedeelte van de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) opleiding is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de training wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves.

De opleiding bevat concreet:
• Uitbreiding aanpak van trauma-gerelateerde symptomatologie
• Behandeling van patiënten met meervoudig of complex trauma
• Identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen
• Het gebruik van cognitive interweaves
• Stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI)

Opbouw van de vervolgcursus
De vervolgcursus kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen,videodemonstraties, (semi-) plenaire oefeningen en ’hands on’ oefenen van EMDR in twee-tallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.
De EMDR vervolgcursus beslaat vier en een halve dag. De eerste twee dagen (plus avondprogramma) vinden opeenvolgend plaats, de derde en vierde dag na telkens ongeveer vijf weken. In deze periode dienen de deelnemers EMDR toe te passen bij hun cliënten, zodat daarop eerst op de derde dag en later op de vierde dag kan worden ingegaan. Tijdens deze opleidingsdag is er ruimte om stil te staan bij vragen die leven bij de deelnemers naar aanleiding van (hun) ervaringen met EMDR in de praktijk. Veel tijd wordt besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) video-fragmenten van EMDR-zittingen van therapiesessies met hun eigen cliënten.

Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs dat de vervolgtraining is gevolgd, maar alleen indien de deelnemer inderdaad de gehele training aanwezig was, er een video-opname is gepresenteerd en er een schriftelijke toets is afgelegd.

 Ja
De opleiding is bedoeld voor gz-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters en psychotherapeuten met ervaring op het gebied van psychisch trauma en die eerder een geaccrediteerde EMDR basisopleiding hebben gevolgd.
 Verdiepend
12
48
ja
Hoofdniveau
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! is een psychologenpraktijk welke naast psychologische zorg ook diensten in de vorm van onderwijs en supervisie aanbied.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.