Opleidingen details ACT in Actie - Training en Opleiding

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy: Time to ACT! (ID nummer: 239122)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen352-9-2016 t/m 1-9-2019

Beschrijving ACT-cursus:
Deze vijfdaagse ACT-cursus is gericht op het bekend maken van hulpverleners met de theoretische basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT), de wetenschappelijke onderbouwing van ACT, alsook de toepassing van ACT in de praktijk. Tenslotte zal er ook aandacht worden besteed aan de functionele diagnostiek, en functionele testdiagnostiek welke in ACT wordt gebezigd. ACT is een experiëntiële vorm van psychotherapie, welke je niet alleen kunt leren middels de ratio maar je ook moet leren middels ervaren. Vandaar dat de deelnemers gedurende de cursus ook ACT gaan toepassen op zichzelf. Uiteraard zullen de deelnemers ook als therapeut actief gaan oefenen met het toepassen van ACT-processen in de klinische praktijk middels rollenspellen. De cursus is als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1: Gedragstherapie, Relational Frame Theory, Acceptance and Commitment Therapy & Creatieve Hopeloosheid.
Bijeenkomst 2: Acceptatie en Defusie.
Bijeenkomst 3: Zelf als Context en Hier en Nu.
Bijeenkomst 4: Waarden en Toegewijd Handelen.
Bijeenkomst 5: Psychologische Flexibiliteit, Functionele Diagnostiek & Testdiagnostiek.

Leerdoelen:
1. Opdoen van theoretische basiskennis voor ACT (Operante leerprincipes & Relational Frame Theory).
2. Op de hoogte zijn van de up-to-date wetenschappelijke ondersteuning van ACT.
3. Leren werken met experiëntiële oefeningen en metaforen.
4. Theoretische kennis opdoen betreffende de zes verschillende ACT-processen (acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden & toegewijd handelen).
5. Experiëntiële kennismaking met de zes verschillende ACT-processen, door verschillende ACT-oefeningen zelf uit te voeren en te ervaren (leren door ervaren).
6. Therapeutische vaardigheden ontwikkelen om met de verschillende ACT-processen te werken.
7. Bekend raken met functionele diagnostiek en de functionele testdiagnostiek welke binnen ACT wordt gebruikt, en hier zelf mee kunnen werken.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
NIP-Eerstelijnspsychologie NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
875,- euro (inclusief 21% BTW)
35
toetsing en evaluatie
Minimaal afgeronde HBO-studie in (geestelijke) gezondheidswetenschappen; met een basiskennis in gedragstherapie. Aanbevolen wordt afgeronde universitaire studie in (geestelijke) gezondheidswetenschappen.
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:30
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieHorst (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieWeert (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieLeuven (BE) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

ACT in Actie -Training en Opleiding biedt scholing aan voor professionals op het gebied van Acceptance and Commitment Therapy door heel Nederland.

Van Cosselaerstraat 47
6286 AT
Partij-Wittem
-
Selecteer een bestand aub.