Opleidingen details Nederlandse Vereniging voor Hypnose

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Basisopleiding Klinische Hypnose (ID nummer: 226867)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

De opleiding beoogt de cursist bekendheid te verschaffen met de gangbare theorie├źn omtrent hypnose en de plaats van hypnotische technieken binnen de verschillende vakgebieden. Het praktische doel van de opleiding is vaardigheden aan te leren, waarmee de cursist in staat is, een hypnotisch proces in technisch opzicht te hanteren. De cursist dient enkele basis inductie-, verdiepings- en deductietechnieken te kunnen uitvoeren en moet tevens in staat zijn alle voorkomende complicaties te onderkennen en te hanteren.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
5
10
ja
995
25
Geen toetsing, wel evaluatie
BIG geregistreerd psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, specialistische verpleegkundigen en andere (BIG geregistreerd) hulpverleners.
Personen die niet geregistreerd zijn in het kader van de Wet BIG dienen lid te zijn van een door de NVvH erkende beroepsvereniging met een eigen beroepscode en daarmee samenhangende tuchtrechtelijke bepalingen.
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Therapeutische toepassing en wetenschappelijk onderzoek

Newtonlaan 51
3584 BP
Utrecht
085 - 90 22 839
Selecteer een bestand aub.