Opleidingen details Nascholing in de zorg Kerstenvandepol

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vroegsignalering van risicozorg en meldcode in de kraamperiode 4 uur (ID nummer: 196524)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing algemeen (N)4 
Scholing vroegsignalering (O)4 

scholing vroegsignalering van risicozorg en meldcode 4uur

Deze bijscholing is ontwikkeld in het kader van het TNO rapport: Preventie en vroegsignalering van risicogezinnen in de kraamperiode en er is gebruik gemaakt van het trainingsmateriaal van VWS voor de meldcode.

De opzet is een dagdeel van 4 uur.

Het is een actief en afwisselend programma voor kraamverzorgenden en verloskundigen.
De bijscholing heeft de volgende uitgangspunten:
• Werken met kleine haalbare stappen, vanuit de visie: een kleine stap is ook een stap
• Aansluiten bij het competentieniveau van de deelnemers.
• Gezamenlijke bijscholing van verloskundige en kraamverzorgenden heeft een toegevoegde waarde voor de afstemming en samenwerking in de kraamperiode.

Doelstellingen: de deelnemers:
-

Doelstellingen: de deelnemers:

-           Hebben een gemeenschappelijk kader wat risicozorg is

-           Kunnen de signalen van risicozorg benoemen

-           Kunnen werken met de meldcode

-           Kunnen het belang aangeven van hun aandeel in de keten

-           Kennen de theorie van ‘als de boodschap lastig is’

-           Hechten belang aan het bevorderen van de samenwerking op het gebied van de vroegsignalering in de kraamperiode*

*  volgens de door TNO ontwikkelde methodiek

 

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
0
Hoofdniveau
Welbevinden en veiligheid
Zelfredzaamheid ouders
Vroegsignalering
Professionaliteit
Samenwerking Zorgketen
Tijd15:00 - 19:00
LocatieOnbekend

Tijd16:00 - 20:00
LocatieOnbekend

Tijd14:00 - 18:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 18:00
LocatieOnbekend

Tijd13:30 - 17:30
LocatieBarneveld (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 18:00
LocatieHardinxveld (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 20:00
LocatieKuinre (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 20:30
LocatieEcht (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 18:00
LocatieNijverdal (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:30
LocatieOnbekend

Kerstenvandepol verzorgt al jarenlang scholingen in de kraamzorg en in de keten kraamzorg, verloskunde en jeugdgezondheidszorg. We richten ons vooral op de communicatieve vaardigheden, beroepshouding en de daarmee verwante competenties. In onze werkwijze is de aansluiting bij de praktijkervaringen van de deelnemers cruciaal en de opvatting dat leren ook leuk mag zijn.
We hebben diverse materialen ontwikkeld zoals de trainershandleiding vroegsignalering in de kraamperiode en de handleiding Kinderen die opvallen in de kraamzorg. We werken vraaggericht en meestal incompany. Symposia, workshops voor ketenpartners enz. verzorgen wij ook. We hechten aan kwaliteit en borging van vaardigheden, houding en kennis. Organisaties doen ook een beroep op onze expertise bij het uitzetten, implementeren en borgen van trajecten, we denken graag mee!

Tielseweg 32
4012BK
Kerk Avezaath
0344681991
Selecteer een bestand aub.