Deelnemers PE-online

Hieronder ziet u de beroepsgroepen die deelnemen aan PE-online. Klik op het icoontje voor de naam van de vereniging om naar de website te gaan.

AAI kwaliteitsregister
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister NT2-docent
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister voor Pedicures
Accreditatiebureau NBTP
Accreditatiebureau RAE
Accreditatiebureau Schoolleidersregister PO
Accreditatiebureau SCOOR-RMZO
Accreditatiebureau VVH
Actuarieel Genootschap
Actuarieel analist
Actuaris
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
 • Diëtisten (NVD)
 • Ergotherapeuten (EN)
 • Huidtherapeuten (NVH)
 • Logopedisten (NVLF)
 • MBB’ers (NVMBR)
 • Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Optometristen (OVN)
 • Orthoptisten (NVvO)
 • Podotherapeuten (NVvP)
Audicien register
Bijscholingscommissie voor Osteopaten
EBAH
Erkenningscommissie Nationale Kamer van notarissen
Europees Instituut voor Certified Public Controllers
Het Oranje Kruis
Juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders
KABIZ / AERP / SANA
Accreditatiebureau opleiding leefstijlcoach
Apothekersassistenten (Optimafarma & NVFZ)
Contactlensspecialisten (ANVC)
Doktersassistenten
Farmaceutisch Consulent (Optimafarma & NVFZ)
Laboranten Klinische NeuroFysiologie (NVLKNF)
Leefstijlcoaches (BLCN)
Longfunctieanalisten (NVLA)
Medisch Voetzorgverlener (NMMV)
MSU (NVMBR)
Orthopedisch Technologen (NBOT)
Podoposturaaltherapeut (LOOP)
Praktijkmanagers Huisartsenzorg (NVvPM)
Registerpodoloog (LOOP)
SANA keurmerk (nascholing – apotheekmedewerkers)
Stoppen met roken coaches (Partnership SMR)
Technisch Oogheelkundig Assistenten (NvTOA)
Toegepast Psychologen (TP)
Vasculair Diagnostisch Laboranten (VNIVD)
Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ)
Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister
KNMG-GAIA
Accreditatie (& registratie) Bureau Intensive Care (ABIC)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE)
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
 • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
 • Nascholingen Groepen Cluster1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
 • Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde (NVDG)
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
 • Profiel Beleid & Advies
 • Profiel forensische geneeskunde
 • Profiel Infectieziektenbestrijding
 • Profiel Jeugdgezondheidszorg
 • Profiel medische milieukunde
 • Profiel sociaal medische indicatiestelling en advisering
 • Profiel Tuberculosebestrijding
Aios Orthopedie (verplichte cursussen)
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde (NVKNO)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)
KNMP en NVZA
Openbaar apothekers (OA)
Ziekenhuisapothekers (ZA)
Kwaliteitsregister Verloskundigen
Kwaliteitsregister Vinologen
Kwaliteitsregisters in de Mondzorg
Kwaliteitsregister Kaakchirurgen (NVMKA)
Kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM)
Kwaliteitsregister tandartsen (KRT)
Kwaliteitsregister TandProthetici (KRTP)
Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR)
Reizigersgeneeskundig (huis)arts
Reizigersverpleegkundigen
LV POH-GGZ
NAPA / NVBMH
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH)
Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA)
Nederlands Instituut voor Register Valuators
Nederlands Register voor Osteopathie
Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV)
Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG)
NVKF
 • Algemene Klinische Fysica (AKF)
 • Audiologie (AUD)
 • Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG)
 • Radiotherapie (RT)
NVvPO
PE-Veterinair
Accreditatiebureau Capita Selecta (studenten)
Accreditatiebureau PE-Veterinair
 • Bijhouden nascholing
 • Centraal Kwaliteitsregister Complementair Werkende Dierenarts
 • CKRD
 • Erkende Paardendierenarts
 • Salmonella certificering
Pro-Q-Kine, Kwaliteitsbevordering voor Kinesitherapeuten
Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau - FGzPt
Accreditatiebureau NIP A&O | A&G
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
NIP-Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP
Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
Vereniging voor Schematherapie
Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde
Register Belastingadviseurs (RB)
Register Opleidingen Erkend Financieringsadvies MKB
Register Vaktherapie
Registerplein
 • Register Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
 • Register Cliëntondersteuners
 • Register Gezinshuisouders
 • Register GGZ-agogen
 • Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
 • Register Maatschappelijk werk
 • Register Mantelzorgmakelaars
 • Register Psychodiagnostisch Werkenden
 • Register Sociaal Agogen
 • Register Sociaal Juridisch Dienstverleners
 • Register Sociaal Werkers
Registers Technologie in de Gezondheidszorg (RTG)
SKIN accreditatiebureau
Stichting Chiropractie Nederland
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers
Stichting NRVS
StiR Accreditatie
Vereniging EMDR Nederland
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Ambulancezorg
 • Antroposofische Zorg
 • Arboverpleegkunde
 • Complementaire Zorg
 • Consultatieve Psychiatrie
 • Continentie Zorg
 • Dementieverpleegkunde
 • Dermatologie
 • Diabetes Zorg
 • Dialyse
 • Geriatrie-Gerontologie
 • GGZ
 • Hiv/Aids
 • Infectieziekten en Preventieve Zorg
 • Intensive Care
 • Jeugdverpleegkunde
 • Justitiële Verpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • Kwaliteitsregister V&V
 • Longverpleegkunde
 • Maag Darm Lever
 • Meldkamer Ambulancezorg
 • Militaire Zorg
 • Neuro
 • Oncologie
 • Palliatieve Zorg
 • Pijnverpleegkunde
 • Praktijkverpleegkunde
 • Register Zorgprofessionals
 • Reizigersadvisering
 • Research
 • Reumatologie
 • Revalidatie
 • Seksuele Gezondheid
 • SPV
 • Stoma Zorg
 • Transferverpleegkunde
 • Urologie
 • Verpleegkundigen
 • Verstandelijk Gehandicapten Zorg
 • Verzorgenden
 • Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie
 • Wijkverpleegkunde
 • Wondzorg
 • Zorgprofessionals - Ambulancechauffeurs
 • Zorgprofessionals - Dermatologieassistenten
 • Zorgprofessionals - Endoscopie-assistent
 • Zorgprofessionals - Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
 • Zorgprofessionals - Researchprofessionals
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
VZI Certificatie Medisch Technicus