Behandelen in De Nieuwe GGZ
Concrete handvatten voor De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid

De Nieuwe GGZ wordt onderschreven door een groot aantal werkers binnen de GGZ waaronder psychiater Jim van Os. Hij is auteur van de ĎDSM-5 voorbijí en ťťn van de initiatiefnemers van de beweging De Nieuwe GGZ. Wat is er nodig om deze beweging daadwerkelijk te doen slagen? Dat zijn vooral hulpverleners die zich (opnieuw) kunnen laten leiden door hun cliŽnt en niet alleen door zijn klachten. De Nieuwe GGZ heeft zich onder andere laten inspireren door de eminente psychiater Irvin Yalom, die stelt dat de therapeut de cliŽnt moet ontmoeten en zich tegelijkertijd moet opstellen als opvoeder, degene die interventies aanwendt en als degene die het de cliŽnt mogelijk maakt zijn eigen mogelijkheden te ervaren en in te zetten. Het tegelijkertijd invullen van deze verschillende rollen is geen sinecure. Het betekent dat je als behandelaar moet kunnen switchen van empathische niet-weter tot coachende weter. Voor beide rollen is het belangrijk dat je in staat bent tot het aangaan van een verbinding, een ontmoeting met de cliŽnt.
Na overleg met onder meer Jim van Os heeft de RINO Groep een ervaringsgerichte training opgezet voor professionals waarin aspecten als empathie, echtheid en wederkerigheid daadwerkelijk kunnen worden geoefend. De training is gebaseerd op een sinds 14 jaar uitgevoerde ervaringsgerichte psychodynamische methode die veel raakvlakken heeft met de beweging van De Nieuwe GGZ. Bij deze ervaringsgerichte (zintuiglijke), dynamische scholing leer je als behandelaar opnieuw kijken en luisteren, niet alleen vanuit kennis en kunde maar ook vanuit zintuiglijkheid en zelfinzicht.
De scholing vindt plaats in een natuurrijke setting waarbij begrippen als beweging, observatie, verbinding en ontmoeting worden aangeboden en beoefend.Doel
De nadruk ligt vooral op de attitude van de hulpverlener gedurende het therapeutisch proces en op de vaardigheden die van belang zijn om de verschillende rollen, passend bij de fase waarin dat proces zich bevindt, in te kunnen vullen.
Je leert als hulpverlener vragend wijs te worden en gebruik te maken van je eigen ervaringen en inzichten om zodoende de basis te leggen voor een samenwerking waarbij de context, doelstelling en vaardigheden van je cliŽnt leidend zijn.
Wat leer je?
- Inzicht in je eigen aandeel in hoe het komt dat empathie tonen, daadwerkelijk voelen en observeren naar de achtergrond zijn geraakt sinds diagnostiek de boventoon voert.
- Basale vaardigheden die bij elke rol nodig zijn worden verstevigd, zoals daadwerkelijk contact maken, observeren, luisteren, verbinden en empathie.
- De 4 rollen die de hulpverlener in De Nieuwe GGZ moet kunnen aannemen.
- Waarom, hoe en wanneer die bepaalde rollen worden aangenomen in contact met de cliŽnt.

Doelgroep
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Psychiater en Verpleegkundig specialist

Inhoud
Jim van Os onderscheidt 4 rollen voor de regiebehandelaar/hoofdbehandelaar in de GGZ: Adviseur- diagnost, de interventionist, de coach en de ervaringsdeskundige.
Middels theorie, ervaringsgerichte en gestructureerde, semi-gestructureerde en ongestructureerde projectieve opdrachten worden deze uiteengezet en wordt een vertaling gemaakt naar de dagelijkse praktijk in en buiten de spreekkamer.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in deze cursus, ter reflectie op de multi-deskundige attitude van de behandelaar.

Docent
drs. Geza KovŠcs - EAP level I, Gz-, eerstelijns psycholoog.

Certificaat
Je ontvangt een certificaat als je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Meer informatie
Kijk op www.rinogroep.nl voor meer informatie of neem contact op met de infodesk via 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl