Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen
Voor een ieder die werkt met kinderen bij wie sprake is van (een vermoeden van) een verstoorde ontwikkeling is kennis van de psychopathologie onontbeerlijk. In deze cursus is de normale ontwikkeling daarbij het referentiekader.

Een voorgaande deelnemer over deze cursus:
‘De docent kan de theorie goed overbrengen. Er is veel ruimte voor inbreng van de groep, wisselend tussen filmmateriaal, casuďstiek en oefeningen.’

Doel
Na afloop heb je een globaal overzicht van de ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar en van de psychopathologische beelden die het meest voorkomen bij deze leeftijdsgroep. Bovendien beschik je over een schema aan de hand waarvan veel voorkomende psychopathologie systematisch in beeld kan worden gebracht. Aspecten van diagnostiek en behandeling worden besproken, doch niet uitvoerig behandeld.

Doelgroep
Eerstelijnspsycholoog, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut en Speltherapeut

Docent
Drs. J.H.W. Mous - Gz-psycholoog en psychotherapeut.

Inhoud
De baby, peuter en kleuter
Kinderen in de basisschoolleeftijd
De adolescentie

Certificaat
Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Meer informatie
Kijk op www.rinogroep.nl voor meer informatie of neem contact op met de infodesk via 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl