Ontwikkelingspsychologie
De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie)
De klassieke ontwikkelingspsychologie houdt zich al geruime tijd bezig met de bestudering van ontwikkelingsfenomenen die zich voordoen in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Daarbij neemt men de volwassenheid als eindstadium. FasentheorieŽn gaan ervan uit dat de ene fase logischerwijs voortbouwt op de kennis, inzichten en vaardigheden die in een vorige fase verworven zijn. Meer en meer ontstaat het inzicht dat de volwassenheid als stabiele eindfase een theoretische, maar zeker geen reŽle eindfase is en dat de ontwikkeling van de ene mens in vergelijking met de andere meer verschilt dan overeenkomt.
Binnen de levenslooppsychologie wordt elke levensfase geplaatst en bestudeerd vanuit de plek die het heeft binnen de gehele levensloop van een individu. De bril die daarbij opgezet wordt, is er een van een mens die vanaf baby tot graf actief bezig is zijn eigen levensloop te creŽren en in elke fase opnieuw zich vaardigheden eigen maakt om dat te realiseren.

Doel
Je doet kennis op van een diversiteit aan ontwikkelingstheorieën en weet deze te begrijpen vanuit de context waarin deze theorieën ontstaan zijn en gebruikt werden. Je ontwikkelt een visie op de relatie tussen theoretische noties en het reële leven. Je weet middels reflectie een relatie te leggen tussen ontwikkelingsideeën en de creatie van je eigen levensloop.

Doelgroep
Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut en Speltherapeut

Docent
Drs. J.H.W. Mous - Gz-psycholoog en psychotherapeut.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht.

Certificaat
Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Meer informatie
Kijk op www.rinogroep.nl voor meer informatie of neem contact op met de infodesk via 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl