Herkennen en behandelmogelijkheden van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking
Met speciale aandacht voor EMDR
Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking een relatief groot risico lopen om in hun leven geconfronteerd te worden met schokkende gebeurtenissen, zoals akelige medische onderzoeken of behandelingen, seksueel misbruik en geweld. Langdurige posttraumatische stressklachten kunnen daar het gevolg van zijn. Ook herhaaldelijke faal- en verlieservaringen kunnen hun sporen nalaten. Emotionele problemen en gedragsproblemen worden helaas nog te vaak toegeschreven aan de verstandelijke beperking zelf.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Doel
• Je leert symptomen van posttraumatische stressklachten herkennen bij kinderen en volwassenen met een (lichte, matige of ernstige) verstandelijke beperking. • Je raakt bekend met Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) en de toepassingsmogelijkheden hiervan bij deze doelgroep. • Je leert bij te dragen aan het tijdig signaleren en (laten) behandelen van posttraumatische stressklachten bij deze doelgroep.

Doelgroep
Eerstelijnspsycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, POH-GGZ, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Docent
Mw. drs. E.H.M. Mevissen - Klinisch psycholoog, orthopedagoog-generalist en EMDR supervisor. Werkzaam bij Kinnik (GGZ Friesland).

Inhoud
Onderwerpen die aan bod komen:De theorie wordt ge´llustreerd aan de hand van videobeelden. Je wordt verzocht een casus mee te brengen.

Certificaat
Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Meer informatie
Kijk op www.rinogroep.nl voor meer informatie of neem contact op met de infodesk via 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl