Incredible Years: gedragstherapeutische oudertraining in opvoedvaardigheden
Training tot group leader
De Incredible Years Training Series is een uit Amerika afkomstige gedragstherapeutische oudertraining in opvoedingsvaardigheden, ontworpen door Carolyn Webster-Stratton (1981, 2001). De oudertraining is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot en met 8 jaar met gedragsproblemen. Incredible Years is evidence based, voor Nederland bewerkt door het Universitair Medisch Centrum Utrecht en door het NJi erkend als bewezen effectief. Incredible Years is in Nederland ook wel bekend onder de naam Pittige Jaren.

De oudertraining is gebaseerd op sociale leertheorieŽn die beschrijven hoe gedrag aangeleerd wordt en hoe dit veranderd kan worden. Hieraan ten grondslag ligt het idee dat mensen kunnen veranderen als gevolg van de dagelijkse interacties met elkaar. De benadering legt de nadruk op interpersoonlijke interacties. De implicatie daarvan is dat bij opvoedproblemen zowel het gedrag van het kind als dat van de ouder moet veranderen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het positiever laten verlopen van de interacties tussen ouder en kind en op het veranderen van de responses van ouders op bepaalde gedragingen van het kind. Uiteindelijk moet dit leiden tot een afname van gedragsproblemen bij kinderen en verbetering van hun sociale vaardigheden.

Onderzoek naar de effectiviteit van de interventie Incredible Years onder leiding van hoogleraar ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro en docent Maartje Raaijmakers heeft de ZonMw Parel gekregen tijdens de GGZ Kennisdag op 22 september 2015. De interventie Incredible Years heeft een hoog bereik onder gezinnen met een lage sociaal economische status en onder migranten. Hier vind je meer informatie over de resultaten van dit onderzoek.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Doel
In deze training word je opgeleid tot ‘group leader’ voor deze gedragstherapeutische oudertraining. Na het volgen van de training ben je in staat om ouders met kinderen die gedragsproblemen hebben te trainen in het leren omgaan met veel voorkomende probleemsituaties in de opvoeding. Je weet de ouders te instrueren hoe om te gaan met het probleemgedrag van hun kinderen en hen te leren hoe ze opstandig en agressief gedrag van hun kinderen kunnen voorkomen of verminderen.

Doelgroep
Eerstelijnspsycholoog, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Docenten
Mw. drs. M. van der Horst - Gz-psycholoog bij UPPP en UMC Utrecht, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie., Mw. dr. M. Raaijmakers - Gz-psycholoog bij Altrecht Jeugd. Daarnaast werkzaam als senior onderzoeker Universiteit Utrecht.

InhoudDe training combineert theorie en praktijk. Theoretische scholing over het programma wordt afgewisseld met het oefenen in de rol van group leader.
Na deze training mag je de oudertraining geven. Om gecertificeerd 'group leader Incredible Years' te worden dien je aanvullend supervisie te volgen en wordt een toets afgenomen op basis van videomateriaal. Beiden worden door de docenten van de training in eigen beheer aangeboden.

Certificaat
Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Meer informatie
Kijk op www.rinogroep.nl voor meer informatie of neem contact op met de infodesk via 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl