Behandeling van jeugdigen (adolescenten) met een negatief zelfbeeld
Negatief zelfbeeld is een centraal element in het ontstaan en instandhouden van verschillende psychiatrische ziektebeelden. Kinderen met een negatief zelfbeeld is een veelvoorkomend probleem wat kan leiden tot gedragsproblemen en stagnatie in de identiteitsontwikkeling. In deze training worden specifieke interventietechnieken behandeld die zich specifiek richten op negatief zelfbeeld.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Doel
Kennismaking met de behandeling van een specifieke klacht: negatief zelfbeeld. Je maakt kennis met de theoretische context van het COMET protocol en de specifieke behandelinterventies bij jeugdigen.

Doelgroep
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, Verpleegkundig specialist en Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Docent
Drs. B. van Klaveren - Gz-, klinisch psycholoog en psychotherapeut en supervisor VGCt. Programmaco÷rdinator persoonlijkheidsstoornissen bij Rivierduinen.

Inhoud
Aan de orde komen:

Certificaat
Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Meer informatie
Kijk op www.rinogroep.nl voor meer informatie of neem contact op met de infodesk via 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl